Dolnoždánske Novinky

Adventné obdobie

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú sviecu zapaľujeme v nedeľu 29. novembra. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna svieca za druhou. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky […]