Škôlka

Fotografie aktivít našich detí nájdete vo FOTOGALÉRII

Najnovšie aktivity našich detí nájdete v článkoch pod kategóriou Škôlka

 

O nás a našej Materskej škole

small_zabka-logo

Materská škola Veselé žabčatá v Dolnej Ždani je jednotriedna škola. Tento školský rok 2020/2021 je kapacita materskej školy naplnená s počtom detí 19. Zriaďovateľom materskej školy je Obec Dolná Ždaňa. Materská  škola poskytuje celodennú aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom roku 2020/2021 obohatíme o profiláciu materskej školy so zameraním sa na rodinnú a regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Prevádzku MŠ zabezpečujú 2  učiteľky vr.  riaditeľky a 1 prevádzková zamestnankyňa.

 

Zriaďovateľ : Obec Dolná Ždaňa

Riaditeľka MŠ : Bc. Daniela Búciová

Učiteľka: Katarína Kučerová

Vedúca ŠJ, kuchárka, upratovačka: Lucia Pallerová

 

Kontakt:

Telefónne číslo: 045/676 15 16

E-mail: zabcata@post.sk

 

Materská škola je v  prevádzke v pracovných  dňoch  od 6.30  hod. do 15.30 hod.

 

Čo ponúkame:

  • denná pestrá činnosť v súlade so  školským vzdelávacím programom Veselé žabčatá
  • individuálna práca s deťmi
  • práca s počítačom
  • rôzne slávnosti, akcie,
  • aktivity pre deti aj rodičov
  • účasť na rôznych kultúrnych podujatiach

 

Nové vybavenie Materskej školy:

DSC_0520

Celú fotogalériu nového vybavenia nájdete vo FOTOGALÉRII