eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí s celoslovenskou pôsobnosťou

eRko Dolná Ždaňa na Facebooku

Medzinárodný deň detí oslávili deti z našej obce dňa 4.júna 2011. Obecný úrad a eRko pripravili pre deti dopoludnie plné súťaží a aktivít. Počasie nám prialo a mnohé aktivity sa konali vonku v okolí kultúrneho domu. V priestoroch kultúrneho domu žalo veľký úspech maľovanie na tvár (a horne končatiny), pri ktorom si deti mohli preveriť svoje znalosti z anglického jazyka, pretože nás navštívila Emily Ender z USA. Pri súťažiach deti vyhladli a posilnili sa malým občerstvením. Na záver podujatia deti dostali malé sladké darčeky. Počas celého podujatia nás svojou prítomnosťou potešoval a rozveseľoval aj Šašo. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

26. 2. 2011 Maškarný karneval 2011

Maškarný karneval 2011Dňa 26. februára 2011 eRko v Dolnej Ždani usporiadalo zábavu v maskách pre deti a mládež našej obce. Pestrým programom nás sprevádzali moderátorky Miss z Venuše (Lucia Čížová), Mašľa (Lenka Veterná), Geiša (Veronika Fábryová) a Doktorka (Jana Čížová). Bola vyhlásená súťaž o najoriginálnejšiu masku. Z množstva masiek, ktoré sa zapájali do programu, bolo náročné vybrať tú najoriginálnejšiu. Porotou boli všetci prítomní, svoj hlas mohli venovať jednej maske. Výsledky hlasovania boli veľmi tesné. Na treťom mieste sa umiestnili dve masky: Princezná (Rebeka) a Černoška (Sabinka). Druhé miesto obsadila maska Malý Šrek (Viki) a za najoriginálnejšiu masku si prítomní hlasujúci vybrali Sáčok (Julianka).

Svoju obratnosť si masky vyskúšali v tanci s pomarančom, pozornosť a rýchlosť preveril balónikový tanec, dokonalosť v detailoch masky preukázali pri výrobe múmií, stoličkový tanec vyhral najšikovnejší, dobrý nos bol dôležitý v súťaži so zápalkovou krabičkou a spolupatričnosť masky preukázali v stoličkovom tanci naopak, pričom im odvážne pomáhali aj mamičky. Zahrali sme sa aj na dostihy, kone bežali cez prekážky, z tribún sa ozýval povzbudzujúci krik a do cieľa sme dorazili všetci v zdraví.

Občerstvenie nám poskytla COOP Jednota, Žarnovica. Naše poďakovanie patrí aj obecnému úradu za poskytnutie priestorov. Ďakujeme tímu v kuchyni, technickému tímu, tímu zabávačov a všetkým účastníkom, ktorí svojou prítomnosťou a zapájaním sa do aktivít prispeli k radostnému prežitiu tohto dňa. Dúfame, že sa všetkým páčilo a tešíme sa na stretnutie na ďalších akciách.

18. 2. 2011 Noc s eRkom

Počas jarných prázdnin, z piatka 18. februára do soboty, mali možnosť deti prežiť v poradí už druhú noc s eRkom. Spoločný program sa začal hrami, pokračoval večerou a zábavou. Po premietnutí večernej rozprávky deti pripravili narodeninové prekvapenie pre svojho kamaráta Mária Zošiaka, ktorý mal narodeniny práve v piatok 18. februára. Pred tým, ako sa deti uložili do spacákov, umyli si zúbky a pomodlili sa večernú modlitbu. Skoro ráno, pred treťou hodinou, sa 42 účastníkov vydalo do ulíc našej dediny hľadať v rámci hry indície. Všetkým trom družstvám sa podarilo získať zašifrovanú správu a aj ju správne vylúštiť. Po návrate do KD sa väčšina účastníkov hrala rôzne hry, napríklad telefón alebo mestečko Palermo zaspalo. Raňajky sa podávali pred ôsmou hodinou, potom sa účastníci zbalili a pomohli poupratovať KD. Medzi účastníkmi boli deti nielen z našej dediny, ale aj z okolitých (Repište, Hliník nad Hronom, Vyhne, Prochot, ZH). Vytvorili sme radostné spoločenstvo a s nezabudnuteľnými zážitkami sme sa rozlúčili. Ďakujeme všetkým zúčastneným!

29. 12. 2010 Koledovanie – Dobrá novina 2010

Vo vianočnom období v roku 2010 sa skupinka detí a vedúcich znovu zapojila do koledníckej akcii s názvom Dobrá novina, ktorú organizuje eRko. Navštívili sme 22 rodín a vyzbieraná suma 157,80 € je venovaná na podporu rozvojových projektov v krajinách na Africkom kontinente. Štedrým darcom ďakujeme. Viac informácií na www.dobranovina.sk.

20. 11. 2010 eRko – 20. výročie svojej činnosti
V tomto roku eRko oslavuje 20. výročie svojej činnosti, preto sme sa rozhodli usporiadať oslavu aj v našej obci. Pozvali sme deti a vedúcich z bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Oslava sa konala 20. novembra 2010 so začiatkom o 15:00 v kostole v Dolnej Ždani slávnostnou svätou omšou. Naše pozvanie prijali aj páni farári z Hliníka nad Hronom, Podhoria a Vyhní. Stretli sme sa eRkári z dvoch oblastných centier Nežiloje a Nová Baňa a okolie. Deti a vedúci prišli z eRko stretiek z obcí Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Podhorie, Repište, Trnavá Hora, Veľká Lehota a Vyhne. Žiadna oslava sa nezaobíde bez torty. Šikovné deti veľmi rýchlo a krásne vyzdobili papierovú maxitortu a nakoniec prišla aj naozajstná torta s naozajstnými sviečkami, na ktorej sme si všetci pochutili. Deti z jednotlivých stretiek sa predstavili tancami, pesničkami, scénkami a básňou. Oslava pokračovala tancami, hrami a súťažami. Na záver sme spoločnými silami upratali sálu a rozišli sme sa domov s novými zážitkami.

19. – 24. 7. 2010 Detský letný tábor v Ostrom Grúni

V dňoch od 19. do 24.júla 2010 zorganizovalo eRko v Dolnej Ždani v spolupráci s eRkom na Repišti detský letný tábor v Ostrom Grúni. Tábora sa zúčastnilo 13 detí a traja vedúci z našej obce. Témou tábora bolo Hľadanie strateného mesta. Počas celého týždňa účastníci plnili rôzne úlohy a súťažili. Zdatnejší vyšli až na Vtáčnik, smelší sa vozili na koni a všetci sme prežili krásny týždeň a naučili sme sa nové eRko tance a pesničky. Tábor sa uskutočnil vďaka finančnej podpore, ktorú poskytlo Ministerstva školstva SR, Ružencové spoločenstvo v Dolnej Ždani, Stolárstvo Šmikniar, Jednota Repište.

 

13. február 2010 Maškarný ples eRko
Dňa 13.februára 2010 eRko v Dolnej Ždani usporiadalo Maškarný ples pre deti z našej obce. Programom nás sprevádzali moderátorky Mačička a Pipi Dlhá Pančucha. Deti prišli v krásnych maskách, spolu sme tancovali, deti sa zapájali do súťaží. Deti z eRko stretnutí si pripravili ukazovačky, ktoré spievali a ukazovali na pódiu. Tiež si spolu s vedúcimi nacvičili scénku Balada o princeznej, ktorá prítomných zabavila a poučila o tom, ako končí balada, kde smrť nad láskou vyhráva. Po malom občerstvení nás svojou prítomnosťou potešili aj fašiangovníci.

 

9. januára 2010 Noc s eRkom

Z piatka 8. januára do soboty 9. januára 2010 prežilo 22 účastníkov noc v Kultúrnom dome v Dolnej Ždani a strávili ju tu vďaka eRku. Prostredníctvom rôznych zoznamovacích hier sa všetci medzi sebou lepšie zoznámili a čo-to sa o sebe aj dozvedeli aj pri spoločnej večeri, hrách, eRko tancoch a pri súťažiach. Večer si spríjemnili aj premietaním rozprávky. Po večernej modlitbe a ako-takom spánku sa ráno prebudili do krásneho dňa, ktorý začali rozcvičkou a rannou modlitbou. Spoločne prežitých niekoľko hodín ukončili raňajky a hry, po ktorých sa účastníci pobrali do svojich domovov.

Vianočné koledovanie v roku 2009

Aj v tomto roku sa deti a vedúci z našej obce zapojili do Dobrej noviny, ktorú organizuje eRko – HKSD. Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. V našej obci koledovali dve skupinky, spolu 19 detí a 5 vedúcich. Ďakujeme štedrým darcom, ktorí sumou 207 eur podporili rozvojové projekty na africkom kontinente. Projekty sú určené najslabším a najohrozenejším (deti, rodiny v núdzi, postihnutí) a sú zamerané na uspokojenie základných ľudských potrieb (pitná voda, vzdelanie, dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť), vychádzajú z miestnych potrieb a kultúry a majú silný rozvojový aspekt a dlhodobú perspektívu. Viac o projektoch tohtoročného 15. ročníka Dobrej noviny sa môžete dočítať tu www.dobranovina.sk.