Ing. Slavomíra Kožiarová

zástupca starostu

Ing. Slavomír Búci

poslanec

Mgr. Jana Čížová

poslanec

Ing. Milan Fábry

poslanec

Ing. Miroslav Rafaelis

poslanec

Pavel Sýkora

poslanec

Tatiana Víglaská

poslanec