Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Slavomíra Kožiarová

Členovia: Ing. Milan Fábry, Ing. Slavomír Búci, Ing. Miroslav Rafaelis, Mgr. Jana Čížová,Tatiana Víglaská, Pavel Sýkora

Kultúrna komisia

Predseda: Tatiana Víglaská

Členovia:  Pavel Sýkora, Mgr. Jana Čížová

Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Ing. Miroslav Rafaelis

Členovia:  Ing. Milan Fábry, Ing. Slavomír Búci

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Slavomír Búci

Členovia:  Ing. Milan Fábry, Ing. Slavomíra Kožiarová , Ing. Miroslav Rafaelis, Mgr. Jana Čížová, Tatiana Víglaská, Pavel Sýkora

 

Kontakt: OcÚ Dolná Ždaňa
tel.: 045 676 1397
e-mail: obec@dolnazdana.sk