Mesiac úcty k starším 2015

Z príležitosti Mesiaca úcty k starším pozvala starostka obce všetkých dôchodcov obce Dolná Ždaňa dňa 7.10. 2015 na celodenný poznávací výlet do Vysokých Tatier.

Fotografie z výletu nájdete vo FOTOGALÉRII

Cestou sme sa zastavili v Liptovských Sliačoch a prezreli si zaujímavý kostol Dvoch sŕdc. Je to krásna moderná stavba v podobe Noemovej archy s mnohými umeleckými dielami vysokej hodnoty. P. starostka zabezpečila sprievodkyňu, ktorá našim dôchodcom všetko vysvetlila a zároveň odpovedala na ich otázky.

Ďalšou zastávkou bol skanzem v Pribyline. Tu sme si pozreli staré zariadené drevenice, ktoré boli prevezené z obcí, kde je dnes priehrada Liptovská Mara. Zároveň sme vykonali prehliadku starobylého zemianskeho kaštieľa. V ňom sme obdivovali krásne vyrezávané kusy nábytku zo 16. a 17. storočia.

Konečnou zastávkou bolo Štrbské pleso, kde sme sa občerstvili a následne si ho celé obhliadli. Plní prekrásnych zážitkov sme sa večer v pohode a zdraví vrátili domov a zároveň poďakovali p. starostke Mgr. A. Murgašovej za krásny plnohodnotný poznávací výlet.

Mgr. Kristína Sýkorová