Stanica technickej kontroly PAKAVOZ Žarnovica oznamuje občanom, že podľa záujmu vykoná priamo v našej obci obhliadku farmárskej techniky za  účelom pridelenia  farmárskych značiek, ktoré nahrádzajú doterajšie tzv. céčkové značky platné do konca tohto roku.

Farmárske značky sú určené pre traktory a vlečky továrenskej alebo domácej výroby a majú platnosť 10 rokov.

Poplatok za obhliadku a otypovanie vozidiel je približne 120,- eur.

Záujemcovia o farmárske značky sa môžu prihlásiť na tunajšom obecnom úrade osobne alebo telefonicky do 20.9.2020.

Druh techniky                      Meno a priezvisko                        Adresa bydliska                       Telefónne číslo

MP_42_obmedzena_prevadzka