ZMLUVY

Por. číslo Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
186
    186-Zmluva o dodávke plynu 186-Zmluva o dodávke plynu      
185
    185-Zmluva o dielo Územný plán obce 185-Zmluva o dielo Územný plán obce      
184
    184-Kúpna zmluva – Šalkovská 184-Kúpna zmluva – Šalkovská      
183
    183-Zmluva č. 3392021ODDDO o poskytnutí fin. dotácie 183-Zmluva č. 3392021ODDDO o poskytnutí fin. dotácie      
182
    182-Zmluva o združenej dodávke elektriny 182-Zmluva o združenej dodávke elektriny      
181
    181-Dohoda č. 212701230 181-Dohoda č. 212701230      
180
    180-Dohoda č. 212701059 180-Dohoda č. 212701059      
179
    179-Zmluva o dielo 179-Zmluva o dielo      
178
    178-Kúpna zmluva Alžbeta Rybanská 178-Kúpna zmluva Alžbeta Rybanská      
177
    177-Zmluva o poskytnutí služby, e-Gemini s.r.o. 177-Zmluva o poskytnutí služby, e-Gemini s.r.o.      
176
    176-Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi 176-Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi      
175
    175-Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 175-Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke      
174
    174-Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 174-Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov      
173
    173_Zmluva o spolupráci 173_Zmluva o spolupráci      
172
    171_Zmluva c. Z20208576_Z_Kontajnery 171_Zmluva c. Z20208576_Z_Kontajnery      
171
    172_Zmluva c. Z20208577_Z_Traktor 172_Zmluva c. Z20208577_Z_Traktor      
170
    170-Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-33/20 – dodatok č.3
Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-33/20 – dodatok č.3      
169
    169-ZMLUVA-o-vypozicke_tablety a sim 169-ZMLUVA-o-vypozicke_tablety a sim      
168
    168-Dodatok č.3 k Zmluve č. 102013 ozbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní KO 168-Dodatok č.3 k Zmluve č. 102013 ozbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní KO      
167
    167-Zmluva o dodávke plynu MAGNA ENERGIA 167-Zmluva o dodávke plynu MAGNA ENERGIA      
166
    166-Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA 166-Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA      
165
    165-Zmluva o dodaní tovarov 165-Zmluva o dodaní tovarov      
164
    164-dohoda §12 – Dolná Ždaňa 164-dohoda §12 – Dolná Ždaňa      
163
    163-dohoda §10 – Dolná Ždaňa 163-dohoda §10 – Dolná Ždaňa      
162
    162-Kúpna zmluva kostol 162-Kúpna zmluva kostol      
161
    161-Kúpna zmluva 161-Kúpna zmluva      
160
    160-Zmluva o dodaní tovarov 160-Zmluva o dodaní tovarov      
159
    159-Kúpna zmluva Michalov, Jelžová 159-Kúpna zmluva Michalov, Jelžová      
158     158-Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 158-Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb      
157
    157-Licenčná zmluva TENDERnet 157-Licenčná zmluva TENDERnet      
156
    156-Zmluva 22020 Rekonštrukcia kotolne MŠ 156-Zmluva 22020 Rekonštrukcia kotolne MŠ      
155
    Kúpna zmluva PLAYSYSTEM
Kúpna zmluva PLAYSYSTEM      
154
    Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku      
153
    Dodatok 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Dodatok 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku      
152     Dodatok k zmluve V-Elektra Dodatok k zmluve V-Elektra      
151
    Zmluva o poskytovaní dôvernej služby Zmluva o poskytovaní dôvernej služby      
150
    Dodatok k zmluve Mestský podnik služieb  Dodatok k zmluve Mestský podnik služieb       
149
    Zmluva o dielo STRABAG Zmluva o dielo STRABAG      
148
    Zmluva o poskytnutí služby Gemini Group Zmluva o poskytnutí služby Gemini Group      
147
    Zmluva SAŽP Zmluva SAŽP      
146
    Zmluva o auditorskej cinnosti
146_Zmluva o auditorskej cinnosti      
145
    Kúpna zmluva J.Pročka Kúpna zmluva J.Pročka      
144
    Zmluva o poskytnutí dotacie na podporu rozvoja sportu na rok 2019 Zmluva o poskytnutí dotacie na podporu rozvoja sportu na rok 2019      
143
    Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov      
142
    Hromadna licencna zmluva Hromadna licencna zmluva      
141
    Zmluva o poskytnuti sluzby Zmluva o poskytnuti sluzby      
140
    Zmluva o spolupraci POS
Zmluva o spolupraci POS
     
139
    Zmluva o sluzbach OPEN DOOR Zmluva o sluzbach OPEN DOOR      
138
    ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU-aktualizovaná pred podpisom-na zverejnenie      
137
    Zmluva BBSK
Zmluva BBSK
     
135
    Zmluva Lečko
Zmluva Lečko
     
134
    Zmluva EKOTEC Zmluva Ekotec      
133
    Zmluva Komensky  Zmluva Komensky
     
132
    Zmluva PK -Systems  Zmluva PK-Systems
     
131
    Zmluva POS Zmluva POS      
130
    Zmluva EKO Qelet Zmluva EKO Qelet      
129
    Dodatok INTA Dodatok INTA      
128
    Kúpna zmluva Bíroš Kúpna zmluva Bíroš      
 127 18/2018 Nadácia Allianz
Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov
Zlepšenie bezpečnostnej situáciev obci, dva merače rýchlosti
2000€
15.6.2018 31.7.2023
126 MP Profit PB, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a torba verejných pristranstiev, námestí, parkov a pod. 4998,02 €
125 Ivan Gába – FREENENS Darovacia zmluva Finančný účelový dar na vybudovanie dreveného prístrešku v areály materskej školy 1000 € 14.2.2018
124 Valman, s.r.o. Kúpna zmluva na dodávky zeleniny, ovocia a výrobkov z nich Dodávanie ovocia a zeleniny do škôlky 2.9.2018 30.6.2019
123 Č.O72BB130028 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Spolufinancovanie schváleného projektu 58 884,14 €
122 Č.O72BB130029 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Spolufinancovanie schváleného projektu 87 709,75 €
121 PUR – STAV KB, s. r. o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia nevyuživaného objektu 239 471, 70 €
120 Č.1/x/2017 VIA spol. s.r.o. Kúpno-predajná zmluva Predaj oceľovej mostnej konštrukcie 11 988 € 31.10.2017
119 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda ÚPSVaR-MŠ Dohoda o zabezpečení vykonávania podmienok absolventskej praxe
118 M/591-1/262/17 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce Zabezpečenie realizácie stavby 20.7.2017
117 STOFINGSTAV s.r.o. Zmluva o dielo Zlepšenie vzhľadu obce – verejné priestranstvo a park Eleny Čepčekovej 88 883,98 €
116 ZDU-2014-00096-00021-DOD2 Energy Europe, SE Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2014-00096-00021 Dohoda o zmene ceny a trvaní zmluvy 1.1.2017 31.12.2017
115 LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20159378_Z zo dňa 29.5.2015 Zmena lehoty plnenia zlmuvy 5.6.2017
114 Miroslava Topoľanová a Dušan Topoľan Dodatok ku kúpnej zmluve Topoľanová Mirka Schválenie – dodatok 16 560 € 25.5.2017
113 Miroslava Topoľanová a Dušan Topoľan Kúpna zmluva Topoľanová Mirka Predaj pozemku 16 560 € 7.4.2017
112 Dohoda č.17/27/012/52 ÚPSVaR BŠ Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Aktivácia plnoletých členov domácnosti 9.6.2017
111 Mgr. Ján Lečko – SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečenie povinností v oblasti požiarnej ochrany Služby a s tým súvisiace úkony v oblasti požiarnej prevencie 480 € 1.7.2017
110 139/2017/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie na rok 2017 Dotácia na Dolnoždánske Dožinky – 6. ročník 3000 € 1.6.2017
109 Juraj BURIAN Zmluva o šírení umeleckého výkonu Hra na gitaru 200 € 20.5.2017
108 Pavol HAMMEL Zmluva o šírení umeleckého výkonu Spev + hra na gitaru 1000 € 20.5.2017
107 Inmedia s.r.o. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku potravín Uzatvorenie zmluvy na dobu určitú 31.10.2018
106 Cleerio SK s.r.o. Dodatokč.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Zmena obchodného mena spoločnosti
105 MP Profit PB, s.r.o. Zmluva o manažmente projektu Manažment projektu o žiadanie finančného príspevku z Enviromentálneho fondu pre rok 2017
104 ALKAM s.r.o. Zmluva o reklame Reklamná propagácia pre potreby tlače knihy o obci 1000 € 15.12.2016 31.12.2016
103 119623 08U03 Enviromentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Poskytnutie podpory formou dotácie na sanáciu skládok 52 500 € 21.11.2016 15.12.2016
102 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb Konzultačné služby k žiadosti o nenávratnú dotáciu 200 € 17.6.2016 31.12.2016
101 Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Dodatok č.1 ku zmluve č. 10/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov uzavretej dňa 22.2.2013 Cena, fakturácia a platobné podmienky 1.7.2016
100 CSB spol. s.r.o. Zmluva o dielo – CSB Rekonštrukcia a modernizácia rozhlasu 14 158,80 €
99 8000060316 SPP – distribúcia, a.s. Zmluva o pripojení SPP Pripojenie do plynovej distribučnej siete a montáž meradla 216,36 € 23.3.2016 23.3.2018
98 Ultrastav s.r.o. Zmluva o dielo ULTRASTAV Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne 16 635,58 € 10.12.2015 31.3.2016
97 Mesto ZH a obce ZH kraja Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Počet a financovanie zamestnancov 8.3.2013
96 AQUAViTA PLUS, spol. s.r.o. Rámcová zmluva AQUAViTA Poskytovanie služieb v oblasti čistenia odpadových vôd
95 Mesto ZH a obce ZH kraja Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Financovanie činnosti
94 Mesto ZH a obce ZH kraja Dodatok č.1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Počet a financovanie zamestnancov 1.1.2004
93 Obec Hliník n/Hr. a Obec Kremnička Dohoda o pristúpení zmluvných strán k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č.1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.1.2003 v znení dodatkov č.1 a č.3 Zriadenie spoločného obecného úradu pre celý ZH okres pre zabezpečenie stavebných povolení 1.1.2016
92   Mesto ZH a obce ZH kraja
Zmluva stavebný úrad Zriadenie spoločného obecného úradu pre celý ZH okres pre zabezpečenie stavebných povolení
   31.1.2003  
91   STING – ENERGO s.r.o.  Zmluva SE/120/2015
Odpočet stavov na meračoch tepla a vodomeroch a ich dodanie v tlačovej forme
   23.12.2015  
90   STING – ENERGO s.r.o.
  Zmluva o dielo č. SE/27/2015
Osadenie pomerových elektronických meračov tepla v bytových domoch v správe obce
 6595,68 €
 1.1.2016 31.1.2016
89   Urbár pozemkové spoločenstvo DŽ
 Zmluva o prenájme
Prenájom pozemku za účelom realizácie projektu
 1 €
5.2.2016 5.2.2026
88    MP Profit PB, s.r.o. Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti 6 000 €  2.2.2016  Deň vydania rozhodnutia o schválení projektu.
87  Mgr. Ján Lečko – SERVIS HP  Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné a pracovné podmienky zamestnancov 2 €/osoba/mesiac 20.1.2016
86  ZLP-2016-0462 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum miest a obcí  Poskytovanie informačného systému verejnej správy
   28.12.2015  
85 ZDU-2014-00096-

00021-D0D1

Energy Europe, SE Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDU-2014-00096-00021 Dohoda o zmene ceny a trvaní zmluvy 1.1.2016 31.12.2016
84 Magic Design Henč s.r.o. Zmluva Centrum voľného času E. Čepčekovej DŽ Projektová dokumentácia stavby “Centrum voľného času E. Čepčekovej Dolná Ždaňa” 23 520 € 9.10.2015
83 K.O.Fruit SK, s.r.o. Kúpna zmluva ovocie a zelenina Ovocie a zelenina 1.11.2015 31.10.2016
82 V- Elektra Slovakia, a.s. Dodatok č.1 k zmluve č.:9500000079 o združených službách dodávky zemného plynu Predĺženie platnosti zmluvy a zmena zmluvnej ceny komodity 1.10.2015 31.12.2017
81 15/27/010/125 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda UPSVaR 2015 Pomoc v hmotnej núdzi 30.11.2015
80 Inmedia s.r.o. Kúpna zmluva dlhodobé potraviny Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny 800,20 € 1.11.2015 31.10.2016
79 Inmedia s.r.o. Kúpna zmluva mrazené výrobky Mrazené výrobky, zelenina a ryby 547,69 € 1.11.2015 31.10.2016
78 Inmedia s.r.o. Kúpna zmluva mliečne výrobky Mlieko a mliečne výrobky 560,41 € 1.11.2015 31.10.2016
77 Pozana Mäso s.r.o. Kúpna zmluva mäso Mäso a mäsové výrobky 1.11.2015 31.10.2016
76 Anton Antol s.r.o. Kúpna zmluva Antol Chlieb a pečivo 1.11.2015 31.10.2016
75 Ing. Peter Sýkora Zmluva o poskytovaní služieb Počítačové spracovanie údajov 1.10.2015
74 39/2015/§12/ZH ÚPSVaR Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 18.6.2015 30.6.2017
73 Z20159378_Z LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Kúpna zmluva Stravné poukážky 5 619,52 € 30.5.2015 31.5.2017
71 1.15 JOGO Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Ždaňa na roky 2015 – 2020 880 € 19.5.2015
70 Obec Hliník nad Hronom Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2.6.2015
69 Mgr. Ján Lečko Zmluva o poskytovaní služieb Pracovná zdravotná služba
68 Geosense SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 24.2.2015
67 ZLP-2015-0072/OPIS DataCentrum Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest 11.2.2015 30.9.2015
66 9500000079 V-Elektra Slovakia, s.r.o Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 1.10.2014 30.9.2015
65 ZDU-2014-00096-00021 Energy Europe, SE Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.1.2015 31.12.2015
64 82/2015/AC/ZH ÚPSVaR Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Menšie obecné služby 31.12.2015
63 MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia a dovybavenie materskej školy 16 400,00 € 31.3.2015
62 Geosense SK s.r.o. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Webová aplikácia Geosense Geoportal 21.8.2014
61 Zverejnenie kúpnej zmluvy – oprava Zverejnenie kúpnej zmluvy – oprava
60 Bohumír Ďurča Kúpna zmluva Predaj pozemku CKN 682/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 zapísaného na LV 465 v k.ú. Dolná Ždaňa. 89,76
59 4430/2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva o výpožičke Projekt “Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”
58 20738 Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o účasti na projekte Zmluva o účasti na projekte “Aktivizujúce metódy vo výchove”
57 100293 08U01 Environmentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie “Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča”. 258.005,99 €
56 33/2014/AC/ZH ÚPSVaR Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
55 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o dielo Dodatok č.2 k Zmluve o dielo( a jej Dodatku č.1) na vyhotovenie stavebných prác na akciu: “Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča” 271 585,26 €
54 1-U1414/2013 MADE spol s.r.o. Dodatok k Licenčnej zmluve Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1414/2013 300 €
53 1.10.2013 TEAM s.r.o. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku Zmluva o nájme nehnuteľného majetku – pozemok p.č.891/13 na dočasnú skládku zeminy a stavebného materiálu. 7 907,40 €
52 2013/0902/11910223 INTA, s.r.o Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a jedlých olejov.
51 91997 08U01 Environmentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt “Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča”. 150 000, 00 EUR
50 2147/13/20RZO Recyklačný fond Rámcová zmluva Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
49 454/2013/UDP BBSK Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 Poskytnutie fin. dotácie na projekt ” Dni obce Dolná Ždaňa” 1 000 €
48 30603/KZ-47/2012/Hliník nad Hronom/0208/Zdráhal Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Kúpna zmluva Predaj pozemkov pre účely majetkovoprávnej prípravy stavby “R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. Etapa” 650,76 €
47 1.13 Mestský podnik služieb Žarnovica Zmluva o prenájme 1 100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad a triedené zložky KO 1.4.2013
46 10.13 Mestský podnik služieb Žarnovica Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
45 311/2012/06 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Dolná Ždaňa “Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča” v rozsahu časť SO 12 Vodovod – zásobné potrubie z vodojemu objemu 2×150 m3 v Hornej Ždani do Dolnej Ždani( dĺžka 2801 m).
44 Mária Puskeilerová Kúpna zmluva Predaj požiarnej zbrojnice 2 010 €
43 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka k časti vodnej stavby “Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa a Lovča”
42 MUDr. Ondrej Ulický Zmluva o poskytovaní služieb Vyhotovenie lekárskeho posudku 15 € 31.12.2012
41 SPP, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu – bytový dom 259
39 REMESLO stav, s.r.o. Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností – pozemkov zapísaných na LV číslo 1749 20 000 € 11.9.2012
38 613/276/2012 ŠFRB Záložná zmluva Záložná zmluva – zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1749 1 320 000 €
37 0080 – PRB/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti – Bytový dom 259 49 000 €
36 0079-PRB/2012 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov – Bytový dom 259 258 320 €
35 613/276/2012 ŠFRB Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru – Bytový dom 259 971 796 €
34 František Šmikniar a Zdenka Šmikniarová Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti 42 500 €
33 Alena Bezáková Kúpna zmluva Predaj osobného automobilu Volkswagen Golf 280 €
32 Ján Botto, Banská Bystrica Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zber použitého šatstva a obuvi 25.7.2012
31 Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve Dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti s ručením obmedzeným FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa ,s.r.o.
30 Spoločenská zmluva Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným – Príloha k zmluve o splynutí FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.
29 Spoločenská zmluva Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa ,s.r.o.
28 REMESLO stav,s.r.o. Zmluva o nájme verejného priestranstva Zmluva o nájme verejného priestranstva na dočasné skladovanie stavebného materiálu 49 131 € 31.8.2012
26 Rozhodnutie jediného spoločníka Rozhodnutie jediného spoločníka ku Zmluve o splynutí TJ Sokol Dolná Ždaňa a FK Žiar nad Hronom
22 SPP, a.s., Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu 1.11.2011 31.10.2013
21 Ing. Cyprián Rusňák Kúpna zmluva Kúpa chladničky SAMSUNG REFRIGERATOR RT2AS 120 €
20 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie , I. etapa Stavebný objekt – Preložka VO na ceste III/06523 Dolná Ždaňa – križovanie v km 5,960 2.3.2012
19 región PRESS s.r.o Trnava Zmluva o inzercii Inzercia predaja stavebných pozemkov v obci Dolná Ždaňa 115,92 €
18 5.11 GIBOX, s.r.o. Žiar nad Hronom Zmluva o poskytovaní služieb Internetová stránka obce Dolná Ždaňa 15.7.2011
17 Ing. Marian Chylik a Ing. Monika Chyliková Kúpna zmluva Predaj stavebného pozemku parc. č. 892/10 v k.ú. Dolná Ždaňa 28 628 EUR
16 Petra Balážová Kúpna zmluva Predaj stavebného pozemku parc .č. 892/12 17 595 EUR
15 František Šmikniar a Zdenka Šmikniarová Kúpna zmluva Predaj budovy súp. č. 66 – stará škola 42 500 EUR
14 DZ/01/2012 REMESLO stav,s.r.o. Kúpna zmluva č.DZ/01/2012 Predaj bytového domu súp.č. 259 s technickým vybavením 1.328.116,000 EUR 31.12.2012
13 EHCA s.r.o. Zmluva o reklame Zabezpečenie reklamy a propagácie na podujatí 620.výročie vzniku obce Dolná Ždaňa 1 000 € 16.7.2011
12 DODATOK č. 1 k Dohode č. 17/§50j/2011
11 ZMLUVA O DIELO č. 2011/02686 /HDM
10 Dodatok k dohode 2
9 Dodatok k dohode
8 Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o zriadení záložného práva
7 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zmluva o dielo hygiena
6 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica dohoda
5 613/709/2010 Štátny fond rozvoja bývania Záložná zmluva č. 613/709/2010 Záložná zmluva č. 613/709/2010 1 268 833,28 EUR 5.10.2011
3 ZV00873 Poľnohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Regionálne športové a kultúrne centrum pre deti a mládež Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Regionálne športové a kultúrne centrum pre deti a mládež 245 594 € 25.11.2009 25.11.2012
2 UVSR 108/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 92 453 € 10.6.2011 15.11.2011
1 2011/008 EHCA s.r.o. Zmluva o dielo – Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 89 752,79 € 24.5.2011 31.10.2011