Rok 2021

Zápisnice a prílohy k zápisniciam 2021

Rok 2020

Zápisnice a prílohy k zápisniciam 2020

Rok 2019

Zápisnice a prílohy k zápisniciam 2019

Rok 2018

3.12.2018 riadne zasadnutie ustanovujúce
13.8.2018 riadne zasadnutie Zápisnica
2.7.2018 riadne zasadnutie Zápisnica
11.6.2018 riadne zasadnutie Zápisnica
12.2.2018 riadne zasadnutie Zápisnica

Rok 2017

23.1.2017 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1
27.3.2017 riadne zasadnutie Zápisnica
26.6.2017 riadne zasadnutie Zápisnica
13.7.2017 riadne zasadnutie Zápisnica
16.10.2017 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1
11.12.2018 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1

Rok 2016

12.12.2016 riadne zasadnutie Zápisnica
10.10.2016 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1
20.6.2016 riadne zasadnutie Zápisnica
8.2.2016 riadne zasadnutie Zápisnica

Rok 2015

14.12.2015 riadne zasadnutie Zápisnica
5.10.2015 riadne zasadnutie Zápisnica
15.6.2015 riadne zasadnutie Zápisnica
16.3.2015 riadne zasadnutie Zápisnica

Rok 2014

3.3.2014 riadne zasadnutie Zápisnica

 

Príloha č.1,
Príloha č.2, Príloha č.3
9.6.2014 riadne zasadnutie Zápisnica
24.6.2014 riadne zasadnutie Zápisnica
8.9.2014 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1
1.12.2014 ustanovujúce zasadnutie Zápisnica Príloha č.1
15.12.2014 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1
 

Rok 2013

11.3.2013 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1, Príloha č.2,

Príloha č.3

24.6.2013 riadne zasadnutie Zápisnica
14.10.2013 riadne zasadnutie Zápisnica
16.12.2013 riadne zasadnutie Zápisnica
 

Rok 2012

06.02.2012 riadne zasadnutie Zápisnica
23.04.2012 riadne zasadnutie Zápisnica
21.05.2012 mimoriadne zasadnutie Zápisnica
27.05.2012 mimoriadne zasadnutie Zápisnica
27.05.2012 mimoriadne zasadnutie Zápisnica
20.06.2012 mimoriadne zasadnutie Zápisnica
28.06.2012 riadne zasadnutie Zápisnica Príloha č.1,

príloha č. 2

20.08.2012 mimoriadne zasadnutie Zápisnica
08.10.2012 riadne zasadnutie Zápisnica
26.11.2012 riadne zasadnutie Zápisnica
12.12.2012 riadne zasadnutie Zápisnica
 

Rok 2011

04.01.2011 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
17.01.2011 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
07.02.2011 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
01.03.2011 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
18.04.2011 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
20.06.2011 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
01.07.2011 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
25.07.2011 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
30.08.2011 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
19.09.2011 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
05.10.2011 mimoriadne zasadnutie Zápisnica
28.11.2011 riadne zasadnutie Zápisnica
15.12.2011 riadne zasadnutie Zápisnica

 

Rok 2010

26.01.2010 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
08.02.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
12.02.2010 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
15.02.2010 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
29.03.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
24.05.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
02.08.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
30.08.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
26.10.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
05.11.2010 mimoriadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
30.11.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
15.12.2010 riadne zasadanie Zápisnica Prezenčná listina
21.12.2010 ustanovujúce zasadanie Zápisnica Prezenčná listina