Širokej verejnosti sú k dispozicii nasledovné dokumenty obce Dolnej Ždane: