Sekcia s názvom Ako vybaviť slúži na zjednodušenie a sprehľadnenie občanom ako aj návštevníkom obce Dolná Ždaňa, vysvetľuje postup pri vybavovaní úradných vecí.

V tejto sekcii nájdete tiež informácie ako podať žiadosť, sťažnosť alebo podnet, cenník poplatkov, tlačivá a iné dôležité informácie pre úradný styk s OcÚ.