Kalendár vývozu odpadu 2022

Kalendár vývozu odpadu 2021

Kalendár vývozu odpadu 2020

Triedenie odpadu

  • Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu v kukanádobách a v  1100 l kontajneroch spred bytových domov sa uskutočňuje každý NEPÁRNY týždeň v piatok. Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejenej komunikácie.
  • Odvoz plastového separovaného odpadu je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu.  Plastový odpad sa zberá v nezviazaných vreciach žltej farby od domov.
  • Zber papierového separovaného odpadu  je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu. Zberá sa v nezviazaných vreciach modrej farby od domov.
  • Zber skla je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu. Zberá sa v nezviazaných vreciach zelenej farby od domov.
  • Zber kovov a tetrapakov je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu. Zberá sa v nezviazaných vreciach červenej farby od domov.
  • Bioodpad, ktorý nie je zlikvidovaný kompostovaním na vlastnom pozemku, je možne vyviesť raz za mesiac podľa harmonogramu. Drobný bioodpad, napr. kuchynský odpad – zvyšky jedál, šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, orechov a zelený odpad – lístie, ihličie malé konáre, odrezky zo stromov, piliny, tráva, kvety a burina sa budú zberať v zaviazaných vreciach. Veľké konáre musia byť skrátené na dĺžku 1 m a zviazané. Zber je plánovaný raz za mesiac podľa harmonogramu.
  • Zber nebezpečného odpadu sa bude vykonávať po dohode s odberateľom, termín zberu bude ohlásený miestnym rozhlasom.