“Vinšujem vám zdravie, šťastie v deň roku nového, nech vás Pán Boh ochraňuje od všetkého smutného. Vinšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.”

 

Vážení spoluobčania

Prajem Vám krásne novoročné popoludnie.

Dovoľujem si, prihovoriť sa Vám pri príležitosti príchodu Nového roku. Odbitím polnoci sme privítali Nový Rok 2018, ktorý   je zároveň jubilejným rokom 25 výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Spoločne s vami verím, že tento rok, ktorý sa práve dnes začal bude lepší ako ten predchádzajúci a bude rokom splnených plánov a predsavzatí, tak v súkromnom ako i v pracovnom živote. Prežili sme krásne vianočné sviatky, počas ktorých sme si oddýchli od každodenných starostí, absolvovali sme veľa rodinných a priateľských stretnutí, mali sme k sebe bližšie a správali sa  akosi lepšie. Vyskúšajme si čaro Vianoc a ich hodnoty preniesť aj do ostatných dní tohto roku.

Určite nás aj tento rok čakajú rovnaké problémy, starosti a trápenia, ale aj dni plné radosti, šťastia a dobrej nálady, ktorých verím že bude väčšina. Dôležité je ale to, aby sme si vedeli navzájom pomáhať, správať sa ohľaduplne, priznať si chyby, nesúdiť druhých a odpúšťať si navzájom. Veď čo je krajšie úsmev na tvárach najbližších, susedov a priateľov, vzájomná pomoc a podpora a dobre fungujúci život v každej rodine a tým pádom aj v celej dedine.

V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnohé iné želania, ktoré chceme aby tento rok priniesol. Každý z nás iste prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné a aj na tie smutné chvíle, ktoré prežil a začal premýšľať nad obdobím ktoré je pred nami, na nové plány, predsavzatia.

Aj naša Obec má mnoho plánov, projektov, ktoré chceme pomocou rozumných rozhodnutí poslancov obecného zastupiteľstva a rôznych výziev spolu zrealizovať. Dva dni pred Vianocami sme všetci dostali  spoločný  vianočný darček v podobe dlho očakávaného schválenia dvoch častí z  projektu Centrum voľného času Eleny Čepčekovej a to konkrétne Výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba verejných priestranstiev z Poľnohospodárskej platobnej agentúry.  Verím, že už v  tomto roku nás čaká veľká investičná akcia v podobe dlho očakávanej výstavby vodovodu. Pripravenú máme krásnu investičnú akciu a to vybudovanie relaxačno–oddychovej zóny  a úpravu verejných priestranstiev za obecným úradom v rámci ktorej bude postavené multifunkčné ihrisko a ihrisko pre našich najmenších.

Verím že pomocou Vás ako aj poslancov a aktívnych občanov zveľadíme našu obec a vyriešime nejeden problém, ktorý sa v našej obci vyskytne. Nie vždy je situácia ľahká, či už v dedine, v rodine a naša vôľa vyriešiť k spokojnosti všetkých sa nie vždy stretne s pochopením.

Vážení občania

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju  našej obce Dolná Ždaňa, či už v oblasti investičnej, kultúrnej, športovej.

V prichádzajúcom roku Vám v mene svojom ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva, v mene pracovníkov obce želám hlavne veľa zdravia, šťastia, radosti, úspechov v práci, rodinnú pohodu, vzájomné pochopenie a harmóniu. Nech Nový rok naplní Vaše očakávania a jeho dni prinesú len samé dobré správy. Prajem Vám krásny sviatočný deň.

                                          Mgr. Andrea Murgašová, starostka obce