Adventné obdobie

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú sviecu zapaľujeme v nedeľu 29. novembra. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna svieca za druhou. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na narodenie Pána. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a ako osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je “SVETLO SVETA”.

Prajeme Vám krásne a v zdraví prežité adventné obdobie.

Wifi pre Teba – Projekt

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa

Miesto realizácie: Obec Dolná Ždaňa

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad- Externý (48.54858, 18.7625)

Bod 2 Dom smútku- Externý  (48.54581, 18.76325)

Bod 3 Aut. Zástavka- Externý  (48.54291, 18.76655)

Bod 4 Klub Externý (48.54474, 18.76294)

Bod 5 Škôlka Externý (48.54887, 18.76267)

Bod 6 Škôlka – Externý (48.5489, 18.76293)

Bod 7 Fut. Štadión Externý (48.54049, 18.76637)

Bod 8 Obecný dom-Externý (48.54529, 18.76326)

Bod 9 Umele ihrisko-Externý (48.54837, 18.76241)

Bod 10 Bytovky- Externý  (48.54856, 18.76357)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu na Ministerstvo dopravy SR.  Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 – 31.3.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie.

Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojím blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia si nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk. resp. budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie, ktoré bude prebiehať od 1.4.2021 do 31.10.2021. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou – Obecný úrad, kde ho sčíta asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Všetky potrebné informácie o sčítani:

 Ako sa sčítať?  www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

 

SODB otázky a odpovede

SODB2021 – Youtube

SODB2021 – Facebook

SODB2021 – Instagram

Zoznam subjektov poskytujúcich testovanie na COVID 19

Kraj Okres Subjekt Adresa MOM Čas – prevádzkové hodiny Poznámky k času
Banskobystrický Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou B. Bystrica Námestie Ludvika Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica 11:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Banská Bystrica Fakultná NsP F. D. Roosevelta parkovisko Mičinská cesta 4160, 974 01 Banská Bystrica 08:00 – 11:00 a 11:30 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Banská Bystrica RUVZ Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 12:00 – 15:00 Prevádzka Pon, Str, Pia
Banskobystrický Banská Štiavnica Červený kríž Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica Po – Pia: 9:00-13:00 a 15:00-19:00
So 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Prevádzka Pon – Sob
Banskobystrický Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno 07:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Detva RC & T Detva s.r.o. Zahradna ul. 857/3, Detva 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Krupina MEDIFORM, s.r.o. Svätotrojičné námestie, Krupina 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec RÚVZ Lučenec Ul. Petőfiho 1, Lučenec 09:00 – 12:00 Prevádzka Pon, Str, Pia
Banskobystrický Lučenec Všeobecná NsP Lučenec Námestie republiky 2373/15, 984 01 Lučenec 07:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec IVIMED s.r.o. Podhradská 2, interiér, Fiľakovo 10:00 – 18:00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec IVIMED s.r.o. J. Kráľa 14, interiér, Lučenec 10:00 – 18:00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár Lučenec, Kuzmanyho 1757/7, Lučenec 984 01 Po –Štv. 12:00 – 16:00; Piat 10:00- 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Poltár MEDIFORM, s.r.o. Železničná 7, Poltár 12:00 – 20:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Revúca NsP Revúca, n.o. Litovelská 25, 050 01 Revúca 07:15 – 15:15 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Revúca OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11 – exteriér, Tornaľa 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Revúca IVIMED s.r.o. Mierová 54/109, interiér, Tornaľa 10:00 – 18:00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Rimavská Sobota NsP Rimavská Sobota – Svet zdravia a.s. Šrobárová 4, 979 01 Rimavská Sobota 7:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Rimavská Sobota RUVZ Rimavská Sobota stan, Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota 10:00 – 14:00 Prevádzka Ut, Št
Banskobystrický Rimavská Sobota IVIMED s.r.o. Cintorínska 4304/3, Rimavská Sobota 10:00 – 18.00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Veľký Krtíš RÚVZ Veľký Krtíš Banícka 679, Veľký Krtíš 13:00 – 15:30 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Veľký Krtíš Všeobecná NsP Veľký Krtíš Nemocničná 456/1, 990 01 Veľký Krtíš 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žarnovica MEDIFORM, s.r.o. Cintorínska 20 – exteriér, Nová Baňa 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žarnovica MEDIFORM, s.r.o. Bystrická 1595, Žarnovica 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Červený kríž Štefana Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 09:00 – 13:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Nemocnica Žiar nad Hronom – Svet zdravia a.s. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom 07:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žiar nad Hronom RÚVZ Žiar nad Hronom Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom 09:00 – 11:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Zvolen Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Kuzmány náb. 28, 960 01 Zvolen 10:00 – 14:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Zvolen Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Mládežnícka 12, Sliač 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia

Advent

Nielen v čase Vianoc
by sme mali zapaľovať svetlá.
Nielen v čase Vianoc
by sa mali roztopiť ľady našich sŕdc.
Veď sviatky lásky
trvajú stále.