Mikroregión, resp. mikroregionálne združenie obcí je definovaný ako geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké spoločné charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.) za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia .

Mikroregión Hlinické Pohronie, do ktorého v súčasnosti patrí aj obec Dolná Ždaňa, vznikol už v roku 1999 za účelom rozvoja obcí, regiónu a cestovného ruchu. Sídlo združenia je v Hliníku nad Hronom, Železničná 320, 966 01. Mikroregión Hlinické Pohronie dnes pozostáva s nasledovných obcí: