Pôstne obdobie

Popolcová streda je deň, kedy začíname 40 dňový pôst …

“Pane, ďakujem Ti, že nám dávaš čas pôstu. Každý deň, keď sa budem k tebe obracať, obnovuj moje nadšenie a očakávanie. Priveď ma bližšie k sebe!!!”

Pri Božom hrobe

“Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove”
(Ž 118,17)

Aleluja, radujme sa Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

“Pane, daruj mi radosť a odvahu vyjsť z mojej hornej siene a hlásať tvoje posolstvo lásky. Chcem byť tvojím hovorcom, keď diktuješ nové kapituly v histórii tvojho kráľovstva.”

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Púť v Krakove

V pôstnom období sme sa zúčastnili púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnika, kde sme prešli dvomi svätými bránami v bazilike Božieho milosrdenstva a v centre Jána Pavla II. I keď počasie bolo sychravé a upršané, o to silnejší sme mali duchovný zážitok a nabrali sme nové sily do nasledujúcich všedných dní. Za to všetko patrí veľká vďaka nášmu duchovnému pastierovi.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

ROK MILOSRDENSTVA

Kiežby sme si všetci počas Svätého roka milosrdenstva našli spôsob, ako slúžiť núdznym. Kiežby sme otvorenejší voči tým, ktorí s nami nie vždy súhlasia. A kiež trochu viac odpúšťame tým, ktorí nám ublížili.