Nielen v čase Vianoc

by sme mali zapaľovať svetlá.

Nielen v čase Vianoc

by sa mali roztopiť ľady našich sŕdc.

Veď sviatky lásky

trvajú stále.

 

Adventné obdobie sa začína už túto nedeľu. Čo vlastne ten advent je?

ADVENT (lat. adventus = príchod) predstavuje pre kresťanov začiatok liturgického roka, ktorý sa začína narodením Krista, teda Vianocami. Najznámejším symbolom adventu je veniec. Postupné zapaľovanie sviečok adventného venca sa k nám dostalo v druhej polovici 20. storočia z Nemecka. Adventný veniec má tvar kruhu, ktorý nemá začiatok ani koniec, čím symbolizuje večný život a nesmrteľnosť duše. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec, sú symbolom života a vzkriesenia. Štyri sviečky na venci majú byť uložené do tvaru štvorca. Ten symbolizuje 4 ročné obdobia a 4 svetové strany. Dnes má adventný veniec často aj menej tradičnú podobu a tvar, ako napríklad tvar hviezdy, prípadne je rovný a sviečky sú uložené vedľa seba v jednej línii. Súčasťou venca by mali byť vetvičky ihličnanu, ktoré symbolizujú život. Kedysi býval veniec len zo slamy, mal vyháňať zlých duchov a tým zabezpečovať domu požehnanie. Farbou adventu je fialová, predstavujúca dôstojnosť a pokánie. Neskôr sa začali používať aj biele sviečky, ktoré sú považované za slávnostné. Dnes je už bežná akákoľvek farba sviečok adventného venca. Sviečky sú však stále 4 a zapaľujú sa v poradí proti smeru hodinových ručičiek. Majú nasledovnú symboliku:

  1. sviečka – zapaľuje sa na 1. adventnú nedeľu (železná nedeľa) a symbolizuje NÁDEJ.
  2. sviečka – zapaľuje sa na 2. adventnú nedeľu (bronzová nedeľa) a symbolizuje MIER.
  3. sviečka – zapaľuje sa na 3. adventnú nedeľu (strieborná nedeľa) a symbolizuje PRIATEĽSTVO. Mala by byť ružová.
  4. sviečka – zapaľuje sa na 4. adventnú nedeľu (zlatá nedeľa) a symbolizuje LÁSKU.

Niektoré zdroje uvádzajú aj piatu sviečku, ktorá sa nachádza uprostred venca a zapaľuje sa po západe slnka na Štedrý deň, mala by mať bielu farbu a je zasvätená Kristovi.

 

Prajem Vám príjemné a pokojné prežitie tohto krásneho obdobia, hlavne v zdraví a láske so svojimi najbližšími.

 

Tatiana Víglaská