Prílohy na stiahnutie:

 

 

 

 

Všetky informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí vrátane vzorov tlačív nájdete na  internetovej stránke Ministerstva vnútra SR    http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  – obec@dolnazdana.sk