Prílohy na stiahnutie:

 

 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  – obec@dolnazdana.sk