Vyhlásenie volieb

Informácia pre voliča

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – obec@dolnazdana.sk