Všetky informácie k voľbe do Európskeho parlamentu  vrátane vzorov tlačív nájdete na  internetovej stránke Ministerstva vnútra  www.minv.sk/?volby-ep

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obec@dolnazdana.sk