Všetky informácie k voľbe prezidenta SR vrátane vzorov tlačív nájdete na  internetovej stránke Ministerstva vnútra  www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@dolnazdana.sk