Rozdelenie volebných obvodov:

Obvod č. 1
Poslanec: Ing. Slavomíra Kožiarová

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu

  1.

 Michal Zúbek

1

  2.

 Július Dekýš

2

  3.

Ing. Alena Olajcová

3

  4.

 František Číž

240

  5.

 Božena Búciová, Báni

4

  6.

 Anna Ružičková

5

  7.

 Mária Rozenbergová

6

  8.

 Anna Búciová

7

  9.

 Dominik Hunák,Porubský

8

 10.

 Jaroslav Vaššo

9

 11.

 Tibor Poštek

10

 12.

 Michal Krčmárik

11

 13.

 Ľudovít Jančok

12

 14.

 Marián Búci

13

 15.

 Lýdia Varsová

14

 16.

 Miroslava Tužinská

15

 17.

 Mária Ďurčová

16

18.

Jozef Matuška

17

19

 Emília Mlčalová

18

20

 Ondrej Matuška

19

21

 Ivan Matuška

20

22

 Terézia Glezgová

21

23

22

24

 Štefan Herko

23

25

 Elena Katialová

24

26 Ján Kožiar                        25
  27 Peter Mlčal                        26
  28 Ida Puskeilerová                        27

 

Obvod č. 2
Poslanec:   Ing. Slavomír Búci

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu

  1.

 Ivan Varsa

28

  2.

 Vlasta Búciová

29

  3.

 Artúr Štefan

30

  4.

 Ján Šulák

31

  5.

 Emil Kasan

32

  6.

 Ján Olajec

33

 7.

 Jozef Ditte, Kovalčík

34

 8.

 Július Vincenc

35

 9.

 Marián Dubina

36

 10.

 Vlastimil Búci

37

 11.

 Peter Svoreň

38

 12.

Romana Dávidová

39

 13.

 Vladimír Barborík

40

 14.

 Peter Mlčal

41

  15.  Patrik Mlčal                     258

 16.

 

45

 17.

Mária Ivaničová

81

 18.

 Daniel Vincenc

83

19

 Jozef Búci

84

20

 Jozef Beňo

85

21

 Kristína Sýkorová

86

22

 Terézia  Luttmerdingová

87

23

 Bohumír Ďurča

88

  24  BD 253
  25  BD 257
  26  BD 259

 

 

Obvod č. 3
Poslanec:  Ing. Milan  Fábry

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu

  1.

 František Čierťažský

89

  2.

 Vladimír Šurka

90

  3.

 Alžbeta Krčmáriková

91

  4.

 Ľubomír Baniari

92

  5.

 Jolana Dávidová

93

  6.

Ľubomír Mikle

94

  7.

 Ivan Balko

95

  8.

 Ľudmila Rosiarová

47

  9.

Dušan Beňo

48

 10.

 Otília Škarbová

49

 11.

 Zdeno Debnár

50

 12.

 Monika Gallová

51

 13.

 Pavol Baniari

52

 14.

 Magdaléna Gregáňová

53

 15.

 Jozef Baláž

54

16

Dušan Glogovský

56

17

 Mária Mádelová

57

18

 Ing. Milan Fábry

59

19

 Ľuboš Prôčka

60

20

 Emília Mošková

61

21

 Ľubomír Búci

62

22

 Andrea Murgašová

63

23

67

24

 Anna Zošiaková

68

25

 Edita Kakarová

69

 

Obvod č. 4
Poslanec:  Ing. Miroslav Rafaelis

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu

  1.

Jozef Haško

74

  2.

 Elena Francová

75

  3.

 Pavol Varsa

76

  4.

 Milan Ružička

78

  5.

 Jozef Búci

79

  6.

 František Šmikniar

82

  7.

 Juraj Vincúr

80

  8.

 Mgr. Eva Birošová

97

  9.

 Ing. Martin Biroš

98

 10.

 Ján Gábriš

100

 11.

 Ing.Ľubomír Olajec

101

 12.

 Jozef Ďurča ml.

250

 13.

 Emília Prôčková

102

 14.

 Jozef Ďurča

104

 15.

 Peter Ábel

105

 16.

 Potravina Jančoková

110

 17.

 Tibor Jančo

114

18

 Milan Böhm

116

19

 Mária Böhmová

117

20

118

21

 Peter Kakara

121

22

 Róbert Búci

122

23

 Vladimír Hučka

128

24

 Anna Búciová,Čavojcová

130

 

Obvod č. 5
Poslanec:  Tatiana  Víglaská

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu

  1.

Iveta Mičincová

136

  2.

 Jozef Pročka

137

  3.

 Ivan Prôčka

139

    4.  Jozef Píš                     140

  5.

 Mgr. Lýdia Rafaelisová

141

  6.

 Július Bobiš

144

  7.

 Mária Puskeilerová

147

  8.

 Jana Lacová

149

  9.

 Renata Balková

150

  10.

 Dalibor Danko

151

 11.

 Vladimír Prôčka

153

 12.

Patrik Šmikniar

 155/1

 13.

Jaroslava Šmikniarová

 155/2

14

 Jakub Dávid

 155/3

15

 Igor Cesnak

 155/4

16

 Anna Kvasničková

 155/5

17

 Miroslav Štefan

 155/6

18

 Jaroslava Pružinová

 156/2

19

 Juraj Ďurča

 156/3

20

Ivan Rosenberg

 156/4

21

Mária Lukačovská

 156/5

22

 Rudolf Paller

156/6

23

 Juraj Šarközi

158

24

 Július Dubina

159

25

 Renáta Miklošová

160

  26  Marián Škarba                     164
  27  Ružena Dunková                     165

 

Obvod č. 6
Poslanec:  Pavel  Sýkora

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu

  1.

Oliver Kakara

168

  2.

171

  3.

 Jozef Tokoly

172

  4.

 Ivan Kakara

173

  5.

 Libuša Siváková

174

  6.

Miroslav Greško, Zdanka Balážová

176

  7.

 František Sokolovský

177

  8.

 Ján Mikloš

178

  9.

 Peter Kováč

179

 10.

 Dezider Bartoš

180

 11.

 Ján Toma

182

 12.

 Daniel Dian

184

13

 Peter Dian

185

14

 Rudolf Paller

186

15

 Jozef Brieška

187

16

 Jozef Jánoš

192

  17.  MUDr. Jozef Búci                     256

18

 Emília Matušková, Veterná

196

19

 Viera Majerská, Slančík

197

20

 Štefan Páleník

198

21

 Tomáš Čačala

200

22

 Ján Vodnák

202

23

Maroš Tužinský

203

24

 Vladimír Macko

204

25

 Peter Schwarc

205

  26  Jozef Zigo                     208
  27 Pavol Búci                     209
  28  Ing. Bohumil Glezgo                     210

 

Obvod č. 7
Poslanec:  Mgr. Jana  Čížová

p.č.  Meno a priezvisko  Číslo domu
  1. Ing. Bohumil Glezgo

211

  2.  Jolana Rafaelisová

212

  3.  Anna  Búciová

213

  4.  Milan Kasan

214

  5.  Elena Mošková

215

  6. Juraj Moška

216

  7.  Jozef Vincenc

217

  8.

219

  9. Michal Bielik

221

 10.  Michal Obrtal

222

 11.  Viera Prôčková

223

 12.  Slavomír Blaho

224

 13.  Alžbeta  Baniariová

225

 14.  Milada Balková

226

 15.  Marko Pešta

227

 16.  Jana Figuliová

228

 17.  Dr. Tibor Moška

229

18  Svetoslav Prôčka

230

19  PatrikSýkora

231

20  Štefan Prôčka

232

21  Ján Marcinek

233

22  Štefan Kopčan

234

23  Jozef Blaho

235

24  Gabriela Ružičková

236

25.  Seidlová, Chmelková                     237
26.  Ľubica Wollnerová                     238
27.  Ján Búci                     239