Mgr. Andrea Murgašová

rodená Nemčoková

  • narodená:  22.05.1973
  • trvalé bydlisko: Dolná Ždaňa 63
  • rozvedená, 2 dcéry Nikoleta a  Alexandra

Kontakty:

Tel. do práce: 045 / 676 13 97
Mobil: 0911 028 993
E-mail: starosta@dolnazdana.sk

Vzdelanie: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor Verejná správa

Koníčky: cestovanie, pečenie, varenie