Predbežný informačný plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 – jednotlivé termíny sa  v danom mesiaci môžu meniť podľa potreby, presný dátum konania OZ bude zverejnený vždy 14 dní dopredu.

1. schôdza  OZ 16.1. 2017
2. schôdza  OZ 27.3. 2017
3. schôdza  OZ 12.6. 2017
4. schôdza  OZ 11.9. 2017
5. schôdza  OZ 11.12. 2017