Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Slavomíra Kožiarová

Členovia: Bc.Ivan Figuli, Alžbeta Krčmáriková

 

Kultúrna komisia

Predseda: Mgr. Jana Čížová

Členovia:  Pavel Sýkora, Tatiana Víglaská

 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Pavel Sýkora

Členovia:  Ing. Slavomíra Kožiarová, Veronika Víglaská, Peter Dian

 

 

Komisia stavebná

Predseda: Ing. Milan Fábry

Členovia:  Ing. Slavomír Búci, Ľubomír Búci, Jozef Beňo

 

 

Kontakt: OcÚ Dolná Ždaňa
tel.: 045 676 1397
e-mail: obec@dolnazdana.sk