….a prišiel deň 30. jún 2017, deň keď sa naši malí veľkí predškoláci rozlúčili s hračkami, postieľkami, mladšími kamarátmi, s pani učiteľkami a celou škôlkou, teraz už ich kroky povedú cez veľkú bránu základnej školy. Pani riaditeľka odovzdala školákom Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a pani starostka knižku s venovaním pre Maťka, Sofinku, Lauriku, Karolínku, Romanka, Dávidka, Emku a Vikinku.

Kamaráti prajeme Vám veľa nových kamarátov, dobré pani učiteľky a samé jednotky.

 

„Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.“