Dňa 30.6.2016 sa naši malí predškoláci lúčili s materskou školou spoločným spevom a tancom. Ukončením dochádzky do materskej školy získali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania. S deťmi sa prišla rozlúčiť aj pani starostka, ktorá deťom na pamiatku priniesla krásne rozprávkové knihy.

Zaspomínali si na začiatky v materskej škole, keď si zvykali na hodiny bez mamy s kamarátmi, na zážitky i šibalstvá, ktoré počas tých rôčkov v materskej škole zažili.

Milí naši kamaráti ešte raz Vám prajeme:

  • aby ste v tej veľkej škole dostávali samé jednotky,
  • aby ste si našli veľa nových kamarátov,
  • aby ste sa s radosťou učili,
  • aby ste na škôlkárske časy spomínali s radosťou…..

… dovidenia kamaráti.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII