Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná oznamuje, že dňa 26.5.2020 v čase od 7:15 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.