Dňa 13. apríla 2016 sa v našej obci konala okresná prehliadka speváckych súborov v spolupráci zo ZO-JDS v Dolnej Ždani a Obecného úradu. Vystúpilo na nej 6 súborov z Okresu Žiar nad Hronom a hostia zo Žitavian. Prehliadku otvoril domáci spevácky súbor SENIOR. Za ním nasledovali: Lipie Horná Ždaňa, Vyhnianka z Vyhieň, Nevädza z Prestavĺk, Požitavan zo Žitavian a Seniori Optimisti zo Žiaru nad Hronom. Na akcii sa zúčastnili aj hostia primátor Peter Antal zo Žiaru n./Hr., starostovia z obcí Horná Ždaňa, Prestavlky, Sklené Teplice, predsedovia ZO-JDS z Hornej Ždane a Slaskej, okresný predseda JDS p. Ján Truben. Prehliadku moderovala Mgr. Lýdia Rafaelisová. Podujatie prišli podporiť členovia našej ZO-JDS Dolná Ždaňa ale i mnohí občania našej obce a takisto členovia ZO-JDS z okolitých obcí: Horná Ždaňa, Prestavlky, Lovča, Žiar nad Hronom. Všetkým za účasť a záujem o dianie sa v našej obci srdečne ďakujeme. Vďaka patrí našej p. starostke Mgr. A. Murgašovej, ktorá zobrala záštitu nad týmto podujatím, moderátorke Mgr. Lydke Rafaelisovej za dôstojné sprevádzanie programom, predsedovi ZO-JDS Ing. Miroslavovi Rafaelisovi, poslankyni Táničke Víglaskej za krásnu výzdobu, výboru ZO-JDS v Dolnej Ždani, speváckej skupine SENIOR a všetkým ostatným, ktorí sa na tejto milej akcii podieľali a svojou prácou prispeli k jej dôstojnému priebehu.

Výbor ZO-JDS Dolná Ždaňa

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII