Individuálna výročná správa za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018

——————————————————————————————-

Schválený rozpočet 2019

Schválený rozpočet 2018

——————————————————————————————–

ZÁVEREČNÝ  ÚČET Obce Dolná Ždaňa za  rok 2017

Výročná správa obce Dolná Ždaňa za rok 2017

Schválený rozpočet 2017

——————————————————————————————–

ZÁVEREČNÝ ÚČET Obce Dolná Ždaňa za rok 2016

Výročná správa Obce Dolná Ždaňa za rok 2016

——————————————————————————————–

Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019

——————————————————————————————–

ZÁVEREČNÝ  ÚČET Obce Dolná Ždaňa za  rok 2015

Výročná správa obce Dolná Ždaňa za rok 2015

——————————————————————————————–

Návrh rozpočtu 2016

——————————————————————————————–

Rozpočet na rok 2015

Záverečný účet za rok 2014

Výročná správa obce za rok 2014

——————————————————————————————–

záverečný účet

pripomienky k záverečnému účtu Bc. Baniari

pripomienky k správe HK za rok 2010-Bc. Baniari

správa o kontrolnej činnosti za rok 2010

Programový rozpočet

———————————————————————————————-

Finančný rozpočet na roky 2013 – 2015

———————————————————————————————–

Schválený programový rozpočet

———————————————————————————————–

Záverečný účet obce za rok 2012

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2013

————————————————————————————————-

Plnenie rozpočtu k 30.6.2013

 

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Dolná Ždaňa k 30.6.2013

————————————————————————————————–

Záverečný účet obce za rok 2013

Výročná správa za rok 2013

—————————————————————————————————

 

Rozpočet 2014

Plnenie rozpočtu k 31.3.2014

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014

Plnenie programového rozpočtu k 30.6.2014

Monitorovacia správa k 30.6.2014

Plnenie rozpočtu k 30.9.2014