MDD s rodičmi

MDD pripravili aj rodičia deťom z materskej školy. Strávili spolu krásne popoludnie, plné súťaží a zábavy. Pochutnali si aj na dobrotách pečených na ohni. Pár ukážok zo súťaží nájdete vo fotogalérii.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

„Veľký deň malých žabiatok“

Dnes je sviatok všetkých detí a naše žabiatka si ho užili do sýtosti. Tento deň bol iný ako tie ostatné, od rána ich čakali samé prekvapenia. Vonku sa nadesiatovali, lepšie im chutilo, keď zo stromov štebotali vtáčiky. A potom začali súťažiť, spievať, tancovať, v závere si pre deti naša Žabinka pripravila ďalšie prekvapenie – HĽADANIE POKLADU. Podľa pokynov zo starej mapy a splnení úloh objavili deti poklad ukrytý v korune stromu. Deti sa navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobeným náhrdelníkom priateľstva. Za snahu, šikovnosť, povzbudzovanie, obratnosť….. získali ocenenie – medailu, diplom, balíček sladkostí, švihadlo a balónik. O ceny pre deti sa postarali: Obec Dolná Ždaňa, sponzori z Hliníka nad Hronom a personál materskej školy, ďakujeme.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Okresné športové hry seniorov 2016

Dňa 21. mája sa na štadióne v Hornej Ždani konali okresné športové hry seniorov. Nechýbali ani členovia našej ZO JDS. Tak ako každý rok i teraz vybojovali niekoľko umiestnení:

  1. miesto vrh guľou – Ing. M. Rafaelis
  2. miesto vrh guľou – F. Číž
  3. miesto hod granátom na cieľ – F. Číž
  4. miesto beh na 50 m. – T. Lütmerdingová
  5. miesto hod granátom na cieľ – T. Zigová

Výbor ZO-JDS Dolná Ždaňa

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Výstup na skalu

Dňa 7. mája 2016 ZO JDS poriadala výstup na Dolnoždánsku skalu. Zišli sme sa pred kostolom, odkiaľ sme pomaly prešli pod horu a odtiaľ strmým výstupom na našu skalu. Tam sme sa stretli s členmi ZO JDS z Hornej Ždane, Prestavĺk, Vyhní a Žiaru nad Hronom, ktorí vystúpili z Hornej Ždane. Výstupu sa zúčastnilo 85 členov. Naspäť sme sa vrátili do Hornej Ždane, kde nás čakal v Pohostinstve u Márii Puskailerovej chutný guláš. Bola to pekná akcia, ktorej prialo aj pekné počasie.

Výbor ZO-JDS Dolná Ždaňa

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Pri Božom hrobe

„Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“
(Ž 118,17)

Aleluja, radujme sa Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

„Pane, daruj mi radosť a odvahu vyjsť z mojej hornej siene a hlásať tvoje posolstvo lásky. Chcem byť tvojím hovorcom, keď diktuješ nové kapituly v histórii tvojho kráľovstva.“

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Púť v Krakove

V pôstnom období sme sa zúčastnili púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnika, kde sme prešli dvomi svätými bránami v bazilike Božieho milosrdenstva a v centre Jána Pavla II. I keď počasie bolo sychravé a upršané, o to silnejší sme mali duchovný zážitok a nabrali sme nové sily do nasledujúcich všedných dní. Za to všetko patrí veľká vďaka nášmu duchovnému pastierovi.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII