Pri Božom hrobe

„Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“
(Ž 118,17)

Aleluja, radujme sa Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

„Pane, daruj mi radosť a odvahu vyjsť z mojej hornej siene a hlásať tvoje posolstvo lásky. Chcem byť tvojím hovorcom, keď diktuješ nové kapituly v histórii tvojho kráľovstva.“

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Púť v Krakove

V pôstnom období sme sa zúčastnili púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnika, kde sme prešli dvomi svätými bránami v bazilike Božieho milosrdenstva a v centre Jána Pavla II. I keď počasie bolo sychravé a upršané, o to silnejší sme mali duchovný zážitok a nabrali sme nové sily do nasledujúcich všedných dní. Za to všetko patrí veľká vďaka nášmu duchovnému pastierovi.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

ROK MILOSRDENSTVA

Kiežby sme si všetci počas Svätého roka milosrdenstva našli spôsob, ako slúžiť núdznym. Kiežby sme otvorenejší voči tým, ktorí s nami nie vždy súhlasia. A kiež trochu viac odpúšťame tým, ktorí nám ublížili.

 

Vynášanie Moreny

Prostredníctvom ľudových zvykov si deti priblížili život našich predkov a mnoho pekných a veselých obyčajov. Hodením Moreny do potoka sme vyhnali zimu a privítali jar prinesením letečka do materskej školy už 18.3.2016.

Veľkonočné „Šikovné ručičky“

Dňa 15.3.2016 sa v materskej škole uskutočnila už tretia aktivita „Šikovné ručičky“. Deti spolu s rodičmi i starými rodičmi tvorili jarné i veľkonočné ozdôbky, košíčky a kraslice, za svoje pekné výtvory  deti dostali sladkú odmenu od pani riaditeľky.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Život a tvorba Jozefa Búciho, šíriteľa ľudových tradícií v obci Dolná Ždaňa

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac zo života a tvorby našej kultúrnej osobnosti a šíriteľa odkazu ľudových tradícií pána Jozefa Búciho, môžete tak učiniť práve vďaka tejto vysokoškolskej odbornej práci, ktorú v rámci prezentácie na Študentskej vedeckej a odbornej konferencii napísala jeho vnučka a naša vyštudovaná umelkyňa DiS. art. Bronislava Šajgalíková rod. Búciová.

Meduškine krídla

Dňa 26.1.2016 sa brána našej materskej školy otvorila detskej poézii a próze spisovateľky Eleny Čepčekovej. Na VI. ročníku súťaže v prednese pre predprimárne vzdelávanie „Meduškine krídla“ sa stretli deti z materských škôl: Prestavlky, Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Sklené Teplice, Horné Hámre, Ostrý Grúň, Žarnovica v doprovode svojich pani učiteliek i pani riaditeliek. Pozvanie prijala starostka obce Mgr. Andrea Murgašová a úlohu poroty na seba vzali pani učiteľky Mgr. Kristína Sýkorová a Mgr. Nadežda Porubská. Medzi deťmi kraľovalo kamarátstvo a vzájomná podpora, ktorú vyjadrili potleskom. 21 detí sa snažilo zarecitovať básne o chrobáčikoch pred hosťami i porotou bez väčšej trémy. Na všetkých prítomných čakalo malé občerstvenie. Porota vyhodnotila súťaž a odmenila všetky deti medailou, pamätným listom, balónom a balíčkom prekvapení. Všetci hostia dostali malý darček, ktorý im bude pripomínať tento deň.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII