Výstup na skalu

Dňa 7. mája 2016 ZO JDS poriadala výstup na Dolnoždánsku skalu. Zišli sme sa pred kostolom, odkiaľ sme pomaly prešli pod horu a odtiaľ strmým výstupom na našu skalu. Tam sme sa stretli s členmi ZO JDS z Hornej Ždane, Prestavĺk, Vyhní a Žiaru nad Hronom, ktorí vystúpili z Hornej Ždane. Výstupu sa zúčastnilo 85 členov. Naspäť sme sa vrátili do Hornej Ždane, kde nás čakal v Pohostinstve u Márii Puskailerovej chutný guláš. Bola to pekná akcia, ktorej prialo aj pekné počasie.

Výbor ZO-JDS Dolná Ždaňa

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Pri Božom hrobe

„Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“
(Ž 118,17)

Aleluja, radujme sa Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.

„Pane, daruj mi radosť a odvahu vyjsť z mojej hornej siene a hlásať tvoje posolstvo lásky. Chcem byť tvojím hovorcom, keď diktuješ nové kapituly v histórii tvojho kráľovstva.“

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Púť v Krakove

V pôstnom období sme sa zúčastnili púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnika, kde sme prešli dvomi svätými bránami v bazilike Božieho milosrdenstva a v centre Jána Pavla II. I keď počasie bolo sychravé a upršané, o to silnejší sme mali duchovný zážitok a nabrali sme nové sily do nasledujúcich všedných dní. Za to všetko patrí veľká vďaka nášmu duchovnému pastierovi.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

ROK MILOSRDENSTVA

Kiežby sme si všetci počas Svätého roka milosrdenstva našli spôsob, ako slúžiť núdznym. Kiežby sme otvorenejší voči tým, ktorí s nami nie vždy súhlasia. A kiež trochu viac odpúšťame tým, ktorí nám ublížili.

 

Vynášanie Moreny

Prostredníctvom ľudových zvykov si deti priblížili život našich predkov a mnoho pekných a veselých obyčajov. Hodením Moreny do potoka sme vyhnali zimu a privítali jar prinesením letečka do materskej školy už 18.3.2016.

Veľkonočné „Šikovné ručičky“

Dňa 15.3.2016 sa v materskej škole uskutočnila už tretia aktivita „Šikovné ručičky“. Deti spolu s rodičmi i starými rodičmi tvorili jarné i veľkonočné ozdôbky, košíčky a kraslice, za svoje pekné výtvory  deti dostali sladkú odmenu od pani riaditeľky.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII