Wifi pre Teba – Projekt

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKF7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Dolná Ždaňa, Dolná Ždaňa 46, 966 01 Dolná Ždaňa

Miesto realizácie: Obec Dolná Ždaňa

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad- Externý (48.54858, 18.7625)

Bod 2 Dom smútku- Externý  (48.54581, 18.76325)

Bod 3 Aut. Zástavka- Externý  (48.54291, 18.76655)

Bod 4 Klub Externý (48.54474, 18.76294)

Bod 5 Škôlka Externý (48.54887, 18.76267)

Bod 6 Škôlka – Externý (48.5489, 18.76293)

Bod 7 Fut. Štadión Externý (48.54049, 18.76637)

Bod 8 Obecný dom-Externý (48.54529, 18.76326)

Bod 9 Umele ihrisko-Externý (48.54837, 18.76241)

Bod 10 Bytovky- Externý  (48.54856, 18.76357)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu na Ministerstvo dopravy SR.  Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 – 31.3.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie.

Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojím blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia si nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk. resp. budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie, ktoré bude prebiehať od 1.4.2021 do 31.10.2021. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou – Obecný úrad, kde ho sčíta asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Všetky potrebné informácie o sčítani:

 Ako sa sčítať?  www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

 

SODB otázky a odpovede

SODB2021 – Youtube

SODB2021 – Facebook

SODB2021 – Instagram

Zoznam subjektov poskytujúcich testovanie na COVID 19

Kraj Okres Subjekt Adresa MOM Čas – prevádzkové hodiny Poznámky k času
Banskobystrický Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou B. Bystrica Námestie Ludvika Svobodu 4 974 09 Banská Bystrica 11:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Banská Bystrica Fakultná NsP F. D. Roosevelta parkovisko Mičinská cesta 4160, 974 01 Banská Bystrica 08:00 – 11:00 a 11:30 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Banská Bystrica RUVZ Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 12:00 – 15:00 Prevádzka Pon, Str, Pia
Banskobystrický Banská Štiavnica Červený kríž Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica Po – Pia: 9:00-13:00 a 15:00-19:00
So 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Prevádzka Pon – Sob
Banskobystrický Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno 07:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Detva RC & T Detva s.r.o. Zahradna ul. 857/3, Detva 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Krupina MEDIFORM, s.r.o. Svätotrojičné námestie, Krupina 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec RÚVZ Lučenec Ul. Petőfiho 1, Lučenec 09:00 – 12:00 Prevádzka Pon, Str, Pia
Banskobystrický Lučenec Všeobecná NsP Lučenec Námestie republiky 2373/15, 984 01 Lučenec 07:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec IVIMED s.r.o. Podhradská 2, interiér, Fiľakovo 10:00 – 18:00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec IVIMED s.r.o. J. Kráľa 14, interiér, Lučenec 10:00 – 18:00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Lučenec MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár Lučenec, Kuzmanyho 1757/7, Lučenec 984 01 Po –Štv. 12:00 – 16:00; Piat 10:00- 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Poltár MEDIFORM, s.r.o. Železničná 7, Poltár 12:00 – 20:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Revúca NsP Revúca, n.o. Litovelská 25, 050 01 Revúca 07:15 – 15:15 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Revúca OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11 – exteriér, Tornaľa 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Revúca IVIMED s.r.o. Mierová 54/109, interiér, Tornaľa 10:00 – 18:00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Rimavská Sobota NsP Rimavská Sobota – Svet zdravia a.s. Šrobárová 4, 979 01 Rimavská Sobota 7:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Rimavská Sobota RUVZ Rimavská Sobota stan, Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota 10:00 – 14:00 Prevádzka Ut, Št
Banskobystrický Rimavská Sobota IVIMED s.r.o. Cintorínska 4304/3, Rimavská Sobota 10:00 – 18.00 prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Veľký Krtíš RÚVZ Veľký Krtíš Banícka 679, Veľký Krtíš 13:00 – 15:30 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Veľký Krtíš Všeobecná NsP Veľký Krtíš Nemocničná 456/1, 990 01 Veľký Krtíš 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žarnovica MEDIFORM, s.r.o. Cintorínska 20 – exteriér, Nová Baňa 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žarnovica MEDIFORM, s.r.o. Bystrická 1595, Žarnovica 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Červený kríž Štefana Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 09:00 – 13:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žiar nad Hronom Nemocnica Žiar nad Hronom – Svet zdravia a.s. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom 07:00 – 15:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Žiar nad Hronom RÚVZ Žiar nad Hronom Ul. Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom 09:00 – 11:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Zvolen Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Kuzmány náb. 28, 960 01 Zvolen 10:00 – 14:00 Prevádzka Pon – Pia
Banskobystrický Zvolen Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Mládežnícka 12, Sliač 10:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Pia

Advent

Nielen v čase Vianoc
by sme mali zapaľovať svetlá.
Nielen v čase Vianoc
by sa mali roztopiť ľady našich sŕdc.
Veď sviatky lásky
trvajú stále.

Dopravné obmedzenia počas cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Dňa 18. septembra bude cestná premávka obmedzená alebo úplne vylúčená:
– v čase od 9:00 do 19:00 hod. cesta na ul. Nám. SNP,
– ​v čase od 11:45 do 12:45 hod. cesta III/2492 od Hronskej Dúbravy po Šašovské Podhradie, ďalej po ul. Partizánskej na ul. Nám. SNP v Žiari nad Hronom,
v čase od 12:00 do 13:00 hod. cesta A. Dubčeka smerom na Lovču a následne cesta III/2483 od Žiaru nad Hronom po Hliník nad Hronom,
– v čase od 12:00 do 13:30 hod. cesta centrom Hliníka nad Hronom smerom k čerpacej stanici PHM, následne uzávierka križovatky cesty I/65 a cesty III/2498 a ciest III/2498 a I/51 od Hliníka nad Hronom až po Banskú Štiavnicu, časť „Hájik“,
– v čase od 12:30 do 14:00 hod. cesta v časti „Hájik“ a cesta III/2493 od Banskej Štiavnice, cez Červenú Studňu do Bzenice,
– v čase od 13:15 do 14:10 hod. cesta I/65 od Bzenice do Hliníka nad Hronom,
– v čase od 13:20 do 14:15 hod. cesty III/2495 a III/2483 od Hliníka nad Hronom, cez Dolnú Ždáňu do Žiaru nad Hronom,
– v čase od 13:30 do 15:00 hod. cesty III/2492 a III/2487 od Žiaru nad Hronom, Šášovské Podhradie, Trnavá Hora, Ihráč, Nevoľné, Kremnica,

?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️

– v čase od 14:30 do 15:30 hod. cesta I/65 od Kremnici do Šašovského Podhradia a Žiaru nad Hronom, cez obce Horná a Dolná Ves, Bartošova Lehôtka,

?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️

– v čase od 14:50 do 16:00 hod. cesta I/9 a III/2482 od Žiaru nad Hrom, cez kruhový objazd „Dérerov mlyn“, odbočka na Janovu Lehotu, cez obce Kosorín, Slaská, Lutila a späť do Žiaru nad Hronom.