Novoročný príhovor

Vinšujem vám zdravie, šťastie v deň roku nového, nech vás Pán Boh ochraňuje od všetkého smutného. Vinšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.

Odpoveď Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. na reklamáciu častých výpadkov elektrickej energie v časti obce Trniny (Bytovky, Trniny, Nová ulica)

Dobrý deň

Na základe viacerých podnetov od občanov obce Dolná Ždaňa z dôvodu viac krát denného výpadku elektrickej energie a z dôvodu kazenia sa elektrických spotrebičov Vás ako zástupca pre Obec Dolná Ždaňa v zastúpení starostky obce Mgr. Andrea Murgašová týmto  žiadam o urýchlené odstránenie poruchy na vysokom napätí v obci Dolná Ždaňa časť obce Trniny. Prosím o promptné riešenie tohto problému a spätné vyjadrenie sa k problematike.

Prajem pekný deň

Mgr. Andrea Murgašová
starostka obce
Dolná Ždaňa
starosta@dolnazdana.sk
www.dolnazdana.sk
0911 028 993

 

ODPOVEĎ

Dobrý deň,

odpovedáme na Váš e-mail zo dňa 14.08.2017.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., (ďalej SSE-D)  prešetrila Vašu reklamáciu na výpadky v dodávke elektrickej energie na odbernom mieste EIC 24ZSS6320203000I v lokalite obce Dolná Ždaňa:

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné vzniknuté problémy. SSE-D preverila udalosti na distribučnej sieti v období od 01.08.2017 do 15.08.2017. V našich elektronických systémoch v uvedenom období evidujeme sieťové poruchy na napájacom vedení č. 465. Taktiež evidujeme aj zafungovanie ochrán vedenia na čas rádovo v sekundách. Tieto udalosti spôsobili prerušenie dodávky el. energie aj pre Vaše odberné miesto. Jednalo sa o neplánované udalosti, ktoré vznikli bez zavinenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D. Keďže v poslednom období sme evidovali zvýšený výskyt týchto javov, prebieha analýza vedenia s cieľom odhaliť zdroje porúch.

SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením a minimalizovaním času bezprúdia.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

Na základe uvedeného bola Vaša reklamácia vyriešená ako neopodstatnená, nakoľko výpadky v dodávke elektriny neboli zavinené prevádzkovateľom distribučnej sústavy .

Doporučujeme svojim odberateľom, aby si citlivé zariadenia chránili dodatočnými ochranami a záložnými zdrojmi priamo na ich miestach spotreby. SSE-D zabezpečuje vo svojich distribučných sieťach základný stupeň ochrany vedení a odberných zariadení. Pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých výrobných zariadení sú potrebné aj  ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné zdroje, prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti pripojených zariadení. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.

S pozdravom

Martina Kubová

Kontaktné centrum
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pia:08.00-15.00)

Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
www.sse-d.sk

 

Rozlúčka v materskej škole

….a prišiel deň 30. jún 2017, deň keď sa naši malí veľkí predškoláci rozlúčili s hračkami, postieľkami, mladšími kamarátmi, s pani učiteľkami a celou škôlkou, teraz už ich kroky povedú cez veľkú bránu základnej školy. Pani riaditeľka odovzdala školákom Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a pani starostka knižku s venovaním pre Maťka, Sofinku, Lauriku, Karolínku, Romanka, Dávidka, Emku a Vikinku.

Kamaráti prajeme Vám veľa nových kamarátov, dobré pani učiteľky a samé jednotky.

 

„Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.“

Prečo je potrebný vodovod v našej obci?

Vodovod je inžinierska sieť, ktorá by mala patriť k samozrejmosti a bežnej dostupnosti každému občanovi.

Dostupná vodovodná prípojka predstavuje pre domácnosť rôzne výhody:
•  Pitná voda u ktorej sa sleduje až 60 parametrov kvality.
•  Dostupnosť  pitnej vody aj v prípade výpadku elektrickej energie.
•  Dostupnosť pitnej vody pri poruche čerpadla spôsobenej napríklad výpadkom jednej fázy distribučnej siete, či pri inej poruche na domových rozvodoch.
•  Dostupnosť pitnej vody v prípade povodní a zaliatia studní vodou z povodňovej vlny.
•  Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti – v prípade predaja nehnuteľnosti Váš dom má pre budúceho zákazníka úplne inú hodnotu ako doteraz, čo vyplýva aj zo záujmu o kúpu domov v Dolnej Ždani, nakoľko veľa ľudí odrádza, že u nás nie je zabezpečený pitný zdroj vody práve z kontrolovaného vodovodu.
•  Napojenosť domu hneď pri výstavbe vodovodu je výhodná z dôvodu, že neplatíte vodovodnú prípojku a bude Vám bezplatne privedená až na hranicu Vášho pozemku. V prípade, že si vodovodnú prípojku nedáte zaviesť v rámci stavby, budete musieť samostatne vybavovať stavebné povolenie čo znamená : rozkopávku cesty, chodníka a súhlasy všetkých vlastníkov pozemkov, súhlasy všetkých dotknutých inžinierskych sietí (plyn, voda – prívodné potrubie), telekomunikácie, atď. .., pričom firmy si už za vytyčovanie pozemku k povoleniu rozkopania požadujú poplatok – napr. len plynári cca 129 € za vytýčenie.
•  Dostupnosť pitnej vody pri problémoch s vysychaním studní hlavne v letnom období.
•  Keď bude v obci zavedený vodovod, obec pri rôznych živelných udalostiach – akou je povodeň, presaky spodných vôd, vyschnutie studne – NEMÁ POVINNOSŤ zabezpečiť cisternu, budú sa musieť sami ľudia postarať!
•  Náklady na vodovodnú prípojku hradí budúci odberateľ. Vodárenská spoločnosť dovedie vodovodné potrubie až na hranicu pozemku. Cena prípojky pozostáva z nákupu šachty, ventilov, prípadne prác na inštaláciu a pohybuje sa okolo 250 €, záleží od prevedenia (betónová, plastová), pričom Obec v spolupráci s občanmi pri hromadnom zakúpení vie zjednať nižšiu cenu.

 

                                                        Mgr.Andrea Murgašová
starostka obce

Prílohy na stiahnutie:

Lesná pedagogika – Lesy SR v našej škôlke

Dňa 12.6.2017 sme privítali v našej materskej škole lesných pedagógov pani Ing.Katarínu Dávidovú, Ing.Miroslava Garaja, Bc. Dominiku Štefankovú, ktorí medzi nás prišli zo Žarnovice a Žiaru nad Hronom s pripravenými aktivitami. Oboznámili nás s poľovníctvom, mali sme možnosť zmyslami vnímať prírodu – videli sme, dotkli sme sa a počúvali sme.
Zaujali nás kože zvierat (napr. z muflóna, srny, diviaka), obdivovali sme trofeje vysokej zvery, z vábničiek sme počúvali zvuky zvierat, skladali sme puzzle  zvieracích rodiniek, stromov a plodov. V jazierku sa nám podarilo udicou nachytať množstvo rybičiek, nakŕmili sme hladného macka. Zahrali sme sa pohybovú hru na líšku a myšky. Darilo sa nám pri zvukovom pexese a na záver hrou na kukučky sme vkladali vajíčka do hniezda. Všetky aktivitky boli veľmi poučné, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o živote v lese.
Títo milí ľudia si okrem aktivít pripravili pre nás aj darčeky, ktorými nás milo prekvapili, darovali nám šiltovky, tričká, obrázky, záložky do kníh a cukríky. Ďakujeme.
Za sprostredkovanie akcie patrí veľká vďaka Ing. Martinovi Kickovi (Boriskovmu ockovi) a Ing. Slavomírovi Kickovi, riaditeľovi závodu v Žarnovici.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Jar a leto v našej škôlke

V našej škôlke majú deti aj počas jari a leta na pláne plno rôznych zaujímavých aktivít, ktorými sa nielen dobre zabavia, ale aj vždy niečo nové naučia. Môžu za to poďakovať hlavne ich pani riaditeľke Kataríne Bobokovej a pani učiteľke Bc. Daniele Búciovej, ktoré majú pre ne prichystané vždy rôzne pestré hry a činnosti, ktorými sa spolu zahrajú i rozvíjajú svoje nesmierne nadané schopnosti a zručnosti. A nebolo tomu inak ani tentoraz, veď pozrite si ich teraz niektoré spolu s nami.

 

Školáci pre škôlkárov

Dňa 10.3.2017 nás prišli navštíviť veľkí kamaráti zo základnej školy v Hliníku nad Hronom. Pripravili si pre nás divadelné predstavenie O červenej čiapočke, predstavenie sa nám veľmi páčilo, kamarátom sme na pamiatku podarovali záložky do kníh, ktoré sme pre nich vyrobili.

 

Morena, Morena, kde si prebývala

S prvým jarným dňom sme sa pri potoku rozlúčili s Morenou – vládkyňou zimy.

Hrej slniečko, hrej…

 

Olej ma šuhajko

Pod týmto názvom sme sa v materskej škole pripravovali na sviatky jari. Zdobili sme vajíčka rôznymi technikami a na zelený štvrtok chlapci symbolicky vyšibali dievčatá, samozrejme aj s kvapkou vody, aby boli zdravé.

 

Šikovné ručičky

A opäť sme sa stretli na tvorivých dielňach.  Dňa 12.4.2017, popoludní prišli mamičky s nápadmi na veľkonočné výtvory a spolu s deťmi ich zrealizovali, deťom išlo tvorenie od ruky, za čo si vyslúžili i sladkú odmenu.

 

Máj, máj, máj zelený…..

…z  materskej školy sa ozýval spev. To naše dievčatá vyšli pred materskú školu pomôcť chlapcom ozdobiť máj. Pomedzi kvapky dažďa spoločne zdobili, spievali i tancovali, pripomínali si ľudové zvyky a tradície.

 

Ľúbime Vás mamy, mamky, mamičky…..

Našim maminkám sme pripravili program s darčekom v kultúrnom dome, ale i z nás raz vyrastú mamy, zatiaľ sa na ne iba hráme a staráme sa o bábiky. Prebaľovali, kŕmili, obliekali, maznali sme ich, spievali im uspávanku a vzali sme ich na vychádzku, chlapci nám pomáhali s kočíkmi. Išlo nám to spolu super, za našu šikovnosť sme boli odmenené.

 

MDD – sviatok detí

1.jún patrí len a len deťom, v areáli materskej školy na nás čakala pripravená prekážková dráha, množstvo hier a zábavy. Súťažili sme, tancovali, hrali sa, obedovali sme vonku (ale nám chutilo!), kreslili, objavili sme poklad – nové hry a knižky a to všetko pod dohľadom našich maskotov Žabča a Žabinky. Navzájom sme si podarovali náramky priateľstva a dostali sme odmeny za súťaže. Slniečko sa na nás usmievalo po celý deň a my sme sa usmievali na svet.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Kaviareň s Pavlom Hammelom

20.mája 2017 sa uskutočnil u nás klubový koncert s legendárnym spevákom Pavlom Hammelom.

Hudobnú pohodu spríjemnila výborná káva, vynikajúce zákusky z domácej cukrárne a svieže drinky namiešané profesionálnym baristom.

Na výber bola tropická Piňa Koláda, akčný White Russian, šteklivé Espresso Martini, svieži J&B a éterické fruit Heaven.

Správna atmosféra v sále bola vytvorená sviečkami a doplnená efektovými svetlami. Nasvietenie spevákov malo veľmi nízku intenzitu a preto urobiť kvalitné zábery a zároveň nepokaziť atmosféru nebolo také jednoduché ako pri iných koncertoch.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Zdroj: http://petersykora.com/portfolio/pavol-hammel-kaviaren/#

Turistický výstup seniorov na Ždánsku Skalu, konaný 19.5.2017

Tento deň bol teplý, slnečný, bez obláčikov s dobrou viditeľnosťou, ako stvorený na turistiku. Zúčastnilo sa ho približne sto turistov z toho trinásti z Dolnej Ždani.

Štart bol pri kostole Najsvätejšej Trojice v Dolnej Ždani – cieľ v krčme Rafaelo ll v Hornej Ždani, kde na každého účastníka čakal výborný guláš, uvarený našimi priateľmi z Hornej Ždani. Na Ždánskej Skale sme sa mohli kochať krásnym výhľadom na celú Žiarsku kotlinu a v duchu poďakovať za neopakovateľnú chvíľu, ktorá z rôznych dôvodov nebola dopriata niektorým našim seniorom.

Bol to vydarený deň, ktorých v našom živote je veľmi málo, ale práve tým málom dokážu nás spraviť šťastnými. Je to ako keď dáme malú lyžičku cukru do čaju a tá osladí celú šálku.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII