Dňa 26.1.2017 sa v našej materskej škole uskutočnil 7. (s nultým ročníkom už 8.) ročník súťaže v prednese detskej poézie a prózy spisovateľky Eleny Čepčekovej pod názvom Meduškine krídla.
Podujatia sa zúčastnilo 24 detí z 8 materských škôl, región Hliník nad Hronom 7 materských škôl, okres Žarnovica 1 materská škola (Horné Hámre) za doprovodu 2 p. učiteliek a 7 p. riaditeliek.
Ako prvé sa prezentovali žabčatá z materskej školy z Dolnej Ždane s rozprávkou o Meduškiných kapčekoch. Poradie výstupov si deti volili samé, tí odvážnejší prezentovali aj materskú školu, z ktorej prišli.
Porota v zložení Mgr. Kristína Sýkorová, Mgr. Lýdia Rafaelisová, PaedDr. Tatiana Forgáčová ocenila všetky deti nielen slovne, ale i medailou, pamätným listom, malým darčekom a s balíčkom sladkostí.
Všetkým prítomným sa podujatie veľmi páčilo. Naše poďakovanie patrí pani starostke Mgr. Andrei Murgašovej, porote, pani učiteľkám a všetkým deťom, ktoré sa prezentovali v súťaži.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII