Počet obyvateľov obce

ku dňu 1.6.2014

863

Obyvateľov

414

Muži

449

Ženy


Výmera chotáru

Katastrálne územie sídla obce Dolná Ždaňa leží pri ústí Žiarskej kotliny a predhorí podhoria Vtáčnik, pri ústí Prochotského potoka do Hrona.

875ha


Nadmorská výška

223m n.m

Najnižší bod

235m n.m

Stred obce

613m n.m

Ždánska skala