Vynášanie Moreny

Prostredníctvom ľudových zvykov si deti priblížili život našich predkov a mnoho pekných a veselých obyčajov. Hodením Moreny do potoka sme vyhnali zimu a privítali jar prinesením letečka do materskej školy už 18.3.2016.

Veľkonočné „Šikovné ručičky“

Dňa 15.3.2016 sa v materskej škole uskutočnila už tretia aktivita „Šikovné ručičky“. Deti spolu s rodičmi i starými rodičmi tvorili jarné i veľkonočné ozdôbky, košíčky a kraslice, za svoje pekné výtvory  deti dostali sladkú odmenu od pani riaditeľky.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Meduškine krídla

Dňa 26.1.2016 sa brána našej materskej školy otvorila detskej poézii a próze spisovateľky Eleny Čepčekovej. Na VI. ročníku súťaže v prednese pre predprimárne vzdelávanie „Meduškine krídla“ sa stretli deti z materských škôl: Prestavlky, Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Sklené Teplice, Horné Hámre, Ostrý Grúň, Žarnovica v doprovode svojich pani učiteliek i pani riaditeliek. Pozvanie prijala starostka obce Mgr. Andrea Murgašová a úlohu poroty na seba vzali pani učiteľky Mgr. Kristína Sýkorová a Mgr. Nadežda Porubská. Medzi deťmi kraľovalo kamarátstvo a vzájomná podpora, ktorú vyjadrili potleskom. 21 detí sa snažilo zarecitovať básne o chrobáčikoch pred hosťami i porotou bez väčšej trémy. Na všetkých prítomných čakalo malé občerstvenie. Porota vyhodnotila súťaž a odmenila všetky deti medailou, pamätným listom, balónom a balíčkom prekvapení. Všetci hostia dostali malý darček, ktorý im bude pripomínať tento deň.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII