Rozlúčka v materskej škole

….a prišiel deň 30. jún 2017, deň keď sa naši malí veľkí predškoláci rozlúčili s hračkami, postieľkami, mladšími kamarátmi, s pani učiteľkami a celou škôlkou, teraz už ich kroky povedú cez veľkú bránu základnej školy. Pani riaditeľka odovzdala školákom Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a pani starostka knižku s venovaním pre Maťka, Sofinku, Lauriku, Karolínku, Romanka, Dávidka, Emku a Vikinku.

Kamaráti prajeme Vám veľa nových kamarátov, dobré pani učiteľky a samé jednotky.

 

„Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať,
krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky,
z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci,
nevyhnú sa školskej práci.“

Lesná pedagogika – Lesy SR v našej škôlke

Dňa 12.6.2017 sme privítali v našej materskej škole lesných pedagógov pani Ing.Katarínu Dávidovú, Ing.Miroslava Garaja, Bc. Dominiku Štefankovú, ktorí medzi nás prišli zo Žarnovice a Žiaru nad Hronom s pripravenými aktivitami. Oboznámili nás s poľovníctvom, mali sme možnosť zmyslami vnímať prírodu – videli sme, dotkli sme sa a počúvali sme.
Zaujali nás kože zvierat (napr. z muflóna, srny, diviaka), obdivovali sme trofeje vysokej zvery, z vábničiek sme počúvali zvuky zvierat, skladali sme puzzle  zvieracích rodiniek, stromov a plodov. V jazierku sa nám podarilo udicou nachytať množstvo rybičiek, nakŕmili sme hladného macka. Zahrali sme sa pohybovú hru na líšku a myšky. Darilo sa nám pri zvukovom pexese a na záver hrou na kukučky sme vkladali vajíčka do hniezda. Všetky aktivitky boli veľmi poučné, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o živote v lese.
Títo milí ľudia si okrem aktivít pripravili pre nás aj darčeky, ktorými nás milo prekvapili, darovali nám šiltovky, tričká, obrázky, záložky do kníh a cukríky. Ďakujeme.
Za sprostredkovanie akcie patrí veľká vďaka Ing. Martinovi Kickovi (Boriskovmu ockovi) a Ing. Slavomírovi Kickovi, riaditeľovi závodu v Žarnovici.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Jar a leto v našej škôlke

V našej škôlke majú deti aj počas jari a leta na pláne plno rôznych zaujímavých aktivít, ktorými sa nielen dobre zabavia, ale aj vždy niečo nové naučia. Môžu za to poďakovať hlavne ich pani riaditeľke Kataríne Bobokovej a pani učiteľke Bc. Daniele Búciovej, ktoré majú pre ne prichystané vždy rôzne pestré hry a činnosti, ktorými sa spolu zahrajú i rozvíjajú svoje nesmierne nadané schopnosti a zručnosti. A nebolo tomu inak ani tentoraz, veď pozrite si ich teraz niektoré spolu s nami.

 

Školáci pre škôlkárov

Dňa 10.3.2017 nás prišli navštíviť veľkí kamaráti zo základnej školy v Hliníku nad Hronom. Pripravili si pre nás divadelné predstavenie O červenej čiapočke, predstavenie sa nám veľmi páčilo, kamarátom sme na pamiatku podarovali záložky do kníh, ktoré sme pre nich vyrobili.

 

Morena, Morena, kde si prebývala

S prvým jarným dňom sme sa pri potoku rozlúčili s Morenou – vládkyňou zimy.

Hrej slniečko, hrej…

 

Olej ma šuhajko

Pod týmto názvom sme sa v materskej škole pripravovali na sviatky jari. Zdobili sme vajíčka rôznymi technikami a na zelený štvrtok chlapci symbolicky vyšibali dievčatá, samozrejme aj s kvapkou vody, aby boli zdravé.

 

Šikovné ručičky

A opäť sme sa stretli na tvorivých dielňach.  Dňa 12.4.2017, popoludní prišli mamičky s nápadmi na veľkonočné výtvory a spolu s deťmi ich zrealizovali, deťom išlo tvorenie od ruky, za čo si vyslúžili i sladkú odmenu.

 

Máj, máj, máj zelený…..

…z  materskej školy sa ozýval spev. To naše dievčatá vyšli pred materskú školu pomôcť chlapcom ozdobiť máj. Pomedzi kvapky dažďa spoločne zdobili, spievali i tancovali, pripomínali si ľudové zvyky a tradície.

 

Ľúbime Vás mamy, mamky, mamičky…..

Našim maminkám sme pripravili program s darčekom v kultúrnom dome, ale i z nás raz vyrastú mamy, zatiaľ sa na ne iba hráme a staráme sa o bábiky. Prebaľovali, kŕmili, obliekali, maznali sme ich, spievali im uspávanku a vzali sme ich na vychádzku, chlapci nám pomáhali s kočíkmi. Išlo nám to spolu super, za našu šikovnosť sme boli odmenené.

 

MDD – sviatok detí

1.jún patrí len a len deťom, v areáli materskej školy na nás čakala pripravená prekážková dráha, množstvo hier a zábavy. Súťažili sme, tancovali, hrali sa, obedovali sme vonku (ale nám chutilo!), kreslili, objavili sme poklad – nové hry a knižky a to všetko pod dohľadom našich maskotov Žabča a Žabinky. Navzájom sme si podarovali náramky priateľstva a dostali sme odmeny za súťaže. Slniečko sa na nás usmievalo po celý deň a my sme sa usmievali na svet.

 

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Meduškine krídla 2017

Dňa 26.1.2017 sa v našej materskej škole uskutočnil 7. (s nultým ročníkom už 8.) ročník súťaže v prednese detskej poézie a prózy spisovateľky Eleny Čepčekovej pod názvom Meduškine krídla.
Podujatia sa zúčastnilo 24 detí z 8 materských škôl, región Hliník nad Hronom 7 materských škôl, okres Žarnovica 1 materská škola (Horné Hámre) za doprovodu 2 p. učiteliek a 7 p. riaditeliek.
Ako prvé sa prezentovali žabčatá z materskej školy z Dolnej Ždane s rozprávkou o Meduškiných kapčekoch. Poradie výstupov si deti volili samé, tí odvážnejší prezentovali aj materskú školu, z ktorej prišli.
Porota v zložení Mgr. Kristína Sýkorová, Mgr. Lýdia Rafaelisová, PaedDr. Tatiana Forgáčová ocenila všetky deti nielen slovne, ale i medailou, pamätným listom, malým darčekom a s balíčkom sladkostí.
Všetkým prítomným sa podujatie veľmi páčilo. Naše poďakovanie patrí pani starostke Mgr. Andrei Murgašovej, porote, pani učiteľkám a všetkým deťom, ktoré sa prezentovali v súťaži.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

ŠIKOVNÉ RUČIČKY jeseň 2016

Dňa 26.10.2016 sa materská škola premenila na TVORIVÚ DIELŇU. Spolu s mamičkami deti tvorili a vytvorili jesenné dielka. Ich šikovné malé pršteky strihali, nalepovali, modelovali, maľovali a hrali sa s prírodným materiálom, ktorý im priniesli mamičky.
Pozrite sa aj vy, akí sú šikovní….

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM v našej škôlke

V materskej škole sme sa oboznamovali s tradičnými remeslami (hrnčiar, kováč, drotár, rezbár, pekár…), s ktorými sa mi už nestretávame, ale pre našich starých rodičov boli samozrejmosťou, veď mnohí z nich si ešte pamätajú, keď po dedine chodil drotár alebo Jožko lacný, a z každého domčeka rozvoniaval čerstvo upečený chlieb, tú vôňu už poznáme i my. Zahrali sme sa na pekárov, obliekli sme si zásterky, šatky a naše šikovné rúčky zamiesili kysnuté cesto, z ktorého sme upiekli voňavý chlebík. Všetkým nám veľmi chutil, bol lepší ako chlebík z obchodu. Pre starkých sme vyrobili z lásky srdiečka z farebných jesenných listov, urobili sme im veľkú radosť.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

„Rozlúčka s materskou školou“

Dňa 30.6.2016 sa naši malí predškoláci lúčili s materskou školou spoločným spevom a tancom. Ukončením dochádzky do materskej školy získali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania. S deťmi sa prišla rozlúčiť aj pani starostka, ktorá deťom na pamiatku priniesla krásne rozprávkové knihy.

Zaspomínali si na začiatky v materskej škole, keď si zvykali na hodiny bez mamy s kamarátmi, na zážitky i šibalstvá, ktoré počas tých rôčkov v materskej škole zažili.

Milí naši kamaráti ešte raz Vám prajeme:

  • aby ste v tej veľkej škole dostávali samé jednotky,
  • aby ste si našli veľa nových kamarátov,
  • aby ste sa s radosťou učili,
  • aby ste na škôlkárske časy spomínali s radosťou…..

… dovidenia kamaráti.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

MDD s rodičmi

MDD pripravili aj rodičia deťom z materskej školy. Strávili spolu krásne popoludnie, plné súťaží a zábavy. Pochutnali si aj na dobrotách pečených na ohni. Pár ukážok zo súťaží nájdete vo fotogalérii.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

„Veľký deň malých žabiatok“

Dnes je sviatok všetkých detí a naše žabiatka si ho užili do sýtosti. Tento deň bol iný ako tie ostatné, od rána ich čakali samé prekvapenia. Vonku sa nadesiatovali, lepšie im chutilo, keď zo stromov štebotali vtáčiky. A potom začali súťažiť, spievať, tancovať, v závere si pre deti naša Žabinka pripravila ďalšie prekvapenie – HĽADANIE POKLADU. Podľa pokynov zo starej mapy a splnení úloh objavili deti poklad ukrytý v korune stromu. Deti sa navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobeným náhrdelníkom priateľstva. Za snahu, šikovnosť, povzbudzovanie, obratnosť….. získali ocenenie – medailu, diplom, balíček sladkostí, švihadlo a balónik. O ceny pre deti sa postarali: Obec Dolná Ždaňa, sponzori z Hliníka nad Hronom a personál materskej školy, ďakujeme.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII