Folklórne dni vo Veľkej Lehote

Poďakovanie

Dňa 9. a 10. júna 2018 sme sa zúčastnili na Folklórnych dňoch vo Veľkej Lehote. V sobotu bola prehliadka folklórnych súborov dospelých, kde sme zaujali s pásmom “Príprava na jarné práce”, akými boli siatie žita, sadenie zemiakov, repy, kukurice a maku, čím sme poukázali na lásku k práci a k chlebu nášmu každodennému. Za scenár ďakujeme p. Jozefovi Búcimu, ako aj za jeho rady pri príprave tohto programu.

V nedeľu bola prehliadka detských súborov, kde sme ukázali detskú hravosť a radosť z tanca, v krásnom pásme “Jarné hry na pažiti”. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým účinkujúcim za ochotu, veľkú obetavosť pri príprave a nácviku, ktorú sme venovali vo svojom voľnom čase tomuto podujatiu. Veľká vďaka patrí Matúšovi Búcimu, ktorý nás hudobne doprevádzal hrou na heligonke. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, podporili nás a aj sa prišli na nás pozrieť. Zároveň ďakujem mládeži, ktorá sa pridala do našej folklórnej skupiny a tým ukázala, že láska k folklóru a tradíciám v našej obci nezanikne. Kto ste nás nevideli, nevadí, najbližšie vystúpenie bude u nás, v Dolnej Ždani dňa 18. augusta 2018 na Dožinkoch, kde sa Vám predstavíme práve s týmto pásmom.

 

Srdečne Vás pozývam touto cestou.

 

S pozdravom,

Tatiana Víglaská
vedúca folklórnej skupiny

Odkazy na fotogalérie:

Pohronské folklórne slávnosti 2018 – Veľká Lehota

Folklórne dni – Pohronské folklórne slávnosti

Folklórne dni – 25. detský folklórny festival pod Inovcom

Kaviareň s Pavlom Hammelom

20.mája 2017 sa uskutočnil u nás klubový koncert s legendárnym spevákom Pavlom Hammelom.

Hudobnú pohodu spríjemnila výborná káva, vynikajúce zákusky z domácej cukrárne a svieže drinky namiešané profesionálnym baristom.

Na výber bola tropická Piňa Koláda, akčný White Russian, šteklivé Espresso Martini, svieži J&B a éterické fruit Heaven.

Správna atmosféra v sále bola vytvorená sviečkami a doplnená efektovými svetlami. Nasvietenie spevákov malo veľmi nízku intenzitu a preto urobiť kvalitné zábery a zároveň nepokaziť atmosféru nebolo také jednoduché ako pri iných koncertoch.

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Zdroj: http://petersykora.com/portfolio/pavol-hammel-kaviaren/#

14. máj – Deň Matiek

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku.

 

zdroj:http://kalendar.azet.sk

Do pamätníčka

Tak ako v súčasnosti, tak i v minulosti, každá mladá slečna mala svoj pamätníček – svoju knižočku, do ktorej si dala zapísať nejaký ten veršík aj s priliehavou peknou kresbičkou od svojich priateľov, rodičov, ale i od učiteľov. Niekedy tam boli aj také dôvernejšie veršíky, blízke jej srdcu, o ktorých nesmel nik vedieť. Preto si dávala veľký pozor , aby sa nedostal do nežiaducich rúk a jej tajomstvo nevyšlo na verejnosť.

Od Ondreja do Vianoc

Advent skončil, už prišli Vianoce, dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým milým ľudom, ktorí mi pomohli pri príprave nášho krásneho, spoločného programu pod názvom “Od Ondreja do Vianoc”. Do programu sa zapojili deti, dievčence, mládenci a ženy, vďaka ktorým sme si pripomenuli zvyky, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie. “Veď od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc” … aj týmto príslovím žil niekedy náš ľud, veľa sa stretávali po večeroch na priadkach, páračkách, aby si zaspievali, zažartovali a porozprávali čo nové sa kde udialo. Deti svojim pásmom “Dary pre Ježiška” poukázali na to, že nie je dôležitá pýcha, ale láska, porozumenie a vzájomná spolupráca. Program sme zakončili koledou Tichá noc, svätá noc.

Tatiana Víglaská

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Dokument o oslavách 625. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci – Aktualizované o predaj DVD!

Aktualizované 3.11.2016:

Obec ponúka na predaj DVD 625. výročie od prvej písomnej zmienky v cene za 7 eur – 3 kusy DVD v obale. Zakúpiť si ho môžete priamo na Obecnom úrade.

dvd-625ka

Záznam relácie o oslavách 625. výročia obce na rádiu REGINA

 

625. výročie – krátky zostrih z celého podujatia

Dokument o oslavách 625. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci

Prvá kniha o histórii obce

Obec Dolná Ždaňa ponúka na predaj svoju prvú knihu o histórii obce vydanú pri príležitosti 625. výročia prvej písomnej zmienky obce. Knihu si môžete zakúpiť na obecnom úrade za sumu 12 €.

kniha-1str kniha-2str kniha-3str kniha-4str

Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky našej obce

     Tento rok si pripomína naša obec 625. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre svojich obyvateľov mnoho zaujímavých kultúrnych a spoločenských podujatí, aby sme si zaspomínali na časy z našej histórie, ako u nás ľudia žili, pracovali a zabávali sa. História a ľudové tradície majú v našej dedinke svoje nezabudnuteľné miesto a hoci už nie sú dnes súčasťou bežného každodenného života, vytvárajú v pamäti ľudí isté čarovné a milé spomienky, ktoré sa viažu k tomuto krásnemu kúsku našej domoviny.

Slávnostná svätá omša

     Ľudové tradície mali v našej histórii vždy veľký vplyv na spoločenský život v obci, no boli to vždy v prvom rade tradície kresťanské, ktoré svojim božským odkazom formovali vedomie, inteligenciu a ľudskosť našich predkov a vryli tak väčšine ľudovým zvykom hlboký duchovný charakter. A keďže kresťanské tradície tvoria i v súčasnosti stále významnú časť nášho života. Program osláv začne poďakovaním sa Bohu a prosbou o požehnanie za všetkých našich občanov a rodákov na slávnostnej svätej omši v Rímskokatolíckom kostole sv. Trojice.

Otvorenie osláv, privítanie rodákov, ocenenie občanov

     Spomienky na doby minulé sú častokrát spomienkami na jedinečných ľudí, ktorí tu s nami žijú, žili a ktorí svojím nezameniteľným pričinením odovzdali kus svojho srdca, života a svojej práce na zlepšenie podmienok života v našej obci. Preto bude otvorenie tohtoročných osláv sprevádzať privítanie rodákov a hostí v sále spoločenského domu, po ktorom bude nasledovať ocenenie občanov za ich doterajšiu aktívnu činnosť pre našu obec.

Krst knihy o histórii obce

     Na čo je nám však dobrá história, pokiaľ si ju nepamätáme? Nie darmo sa hovorí, že národ ktorý nepozná svoju históriu, si ju bude musieť znova zase prežiť. Aby sme si pripomenuli dejiny a historické súvislosti formovania obce, bude do otvorenia osláv zaradený aj slávnostný krst prvej knihy o histórii našej obce, ktorej vydaním chceme priblížiť dejiny, významné udalosti a osobnosti našej dedinky. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť za cenu 12 €.

Privítanie pltníkov

     Na časy, kedy pltníctvo bolo neoddeliteľnou súčasťou života v obci si už dnes veru málokto pamätá. Pltníci prepravovali na pltiach rôzny materiál, najčastejšie však dosky či guľatinu celým Hronom od Brezna až po Dunaj. Pltníci u nás boli povestní výrobou svojich pltí z jedľovej guľatiny z hornoždanských, prestavlckých a prochotských hôr, ktoré potom dopravovali na pílu do Rudna. Pripomenúť si tieto pre nás už dávne časy „sýteho“, ale zato zručného pltníckeho remesla budeme môcť pri uvítaní pltníkov v našej dedinke. Privítaním  pltníkov zároveň otvoríme kultúrny program 625. výročia obce, ktorý bude pokračovať sprievodom všetkých občanov cez našu obec.

Foto 12

Slávnostný sprievod obcou

     Slávnostné sprievody sprevádzali vždy významné podujatia v dedine, či už sa jednalo o svadby, významné historické oslavy či kresťanské slávnosti alebo obrady. Sprievody tvorili tiež významnú súčasť kultúrnych podujatí a vystúpení ako napr. fašiangy či dožinkové slávnosti pri odovzdávaní úrody do gazdovského domu. Tohtoročný sprievod pri príležitosti osláv výročia obce začne svoju cestu po privítaní pltníkov pri mlyne a bude pokračovať smerom dedinou až po kostol. Tu sa na chvíľu pristaví pri prehliadke dobových remesiel, kde bude možné vidieť ukážky tradičných ľudových prác, ako bolo pranie, mútenie masla, atď.. Následne bude sprievod pokračovať novou ulicou až smerom ku spoločenskému domu, kde začne kultúrny program. Upozorňujeme týmto všetkých občanov, že z dôvodu sprievodu bude uzavretá hlavná cesta od kostola až po rázcestie naproti budovy bývalej starej krčmy a prechod motorových vozidiel cez ňu bude možný len v jednom smere. Prosíme preto všetkých občanov, aby rešpektovali bezpečnostné pokyny, či už sa zúčastnia sprievodu priamo alebo nepriamo. Chceli poprosiť taktiež všetkých občanov, aby si upratali, vyčistili a skrášlili vonkajšie časti svojich príbytkov a priestranstvá pred domami tak, aby vhodne a esteticky dopĺňali pohľad na celkový sprievod a ukázali tak svoju krásnu tvár našej obce.

Foto 15Foto 14Foto 13Foto 11  Foto 10

Kultúrny program

     Ľudia v našej obci vedeli vždy pripraviť krásny a bohatý kultúrny program symbolizujúci naše bohaté kultúrne a kresťanské dedičstvo s odkazom na ľudové tradície. Či už sa jednalo o významné obecné výročia, sviatky alebo slávnosti, vždy sa našli tí správni ľudia, ktorí vedeli v priateľskej atmosfére zostaviť zaujímavý a hlavne veselý program. Naše ľudové, tanečné a spevácke súbory zožali vždy úprimný potlesk domáceho publika svojimi tradičnými ľudovými pásmami a motívmi, na ktoré dokázali byť neraz hrdí a pyšní i pred cudzím obecenstvom, keď ním prezentovali našu rodnú dedinku na slávnostiach doma po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí. Dnes už síce nefunguje veľa z týchto súborov na takej úrovni ako kedysi, ale i tohoto roku si naši šikovní ľudia pripravili bohatý kultúrny program, ktorý sa celý bude niesť v duchu 4 ročných období života na dedine.

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5  Foto 7 Foto 8 Foto 9Foto 6

Sprievodný program

     Samozrejme kultúrne sa vyžiť je krásna vec, ale čo ducha posilní to telo unaví a vtedy pýta doplniť zásoby všetkých chutí do sýtosti … však večer musí predsa podávať tanečné výkony na úrovni! A odísť od toľkej zábavy a prejsť domov tiež často ťažká vec je, keď telo nevládze. Celým podujatím sa však bude o naše žalúdkové potreby a chúťky starať pestrý sortiment všakovakých jedál a dobrôt, cez guláš, domáce lokše, pečené klobásky, napečené koláčiky a pagáčiky až po osviežujúcu zmrzlinu. V takom teple samozrejme nemôžeme zabúdať ani na povinný pitný režim, ktorý netreba podceňovať a udržiavať ním tak nebezpečný smäd vždy pod hladinou dobrej nálady. Súčasťou sprievodného programu budú stánky remeselníkov s ukážkou prác a výrobkov, ktoré si bude možné zakúpiť priamo na mieste. Pre deti budú zase nachystané rôzne atrakcie ako maľovanie na tvár, skákací hrad či jazda na koníkoch.

Tanečná zábava

     Ako to už pri každej poriadnej oslave býva, keď je brucho plné a krk napojený, nohy i ruky si pýtajú tanec! A to pekne ako sa na správne naladených veselých ľudí patrí … teda poriadny tanec s poriadnou muzikou! Pretože ako vravievali stará mať: „Poriadnej muziky nám treba!“ Na tanečnej zábave zahrá do tanca hudobná kapela Montana Band, ktorá má za sebou už pekných pár rokov úspešného účinkovania doma aj za hranicami Slovenska. Repertoár kapely je mimoriadne rozsiahly (viac ako 300 aktívne hraných skladieb) a žánrovo rôznorodý. Montana Band je hudobná skupina z Východného Slovenska, priamo z Bardejova. Šarišské, rusnácke, cigánske, východňarské, slovenské, české valčíky, polky či čardáše hrané spolu so živým saxofónom je to, čo nesmie chýbať na žiadnej “tancovačke”. Hlavne mladšie publikum očakáva od live kapely dobrý rock a aktuálne hity. Skúsenosti kapely pri hraní na letných festivaloch a after – párty to len potvrdzujú. To, čo dnes v hudobnom svete “letí”, sa snaží Montana Band čo najskôr dostať do svojho repertoáru. Keď sa k tomu pridá kvalitný zvuk, svetlá (kapela disponuje výkonnou profesionálnou zvukovou a svetelnou aparatúrou) i dôležitý “život na pódiu” či slovný kontakt s publikom, je veľmi pravdepodobné, že celá akcia dopadne nad očakávanie dobre. Aj keď občas sa časť publika “deň potom…”, zobudí s myšlienkou: veľa zážitkov, žiadne spomienky…

Prídem, prídeš, prídeme …

     Dúfame že tohtoročné oslavy 625. výročia obce sa budú niesť v duchu priateľstva, vďačnosti, lásky, občianskeho porozumenia, úcty a oslavy tradičných ľudových a kultúrnych tradícií a že tak naplníme kultúrny odkaz a duchovné dedičstvo našich predkov, ktorí nám zanechali svojou tvrdou prácou a snahou ako i láskavou veselosťou a vrúcnosťou svoje pamätné zvyklosti a tradície. Pozývame preto všetkých občanov a rodákov na spoločne príjemne strávené chvíle v kruhu rodín a priateľov, aby raz aj o nás vedeli rozprávať naše deti a mladá generácia s takou úctou a bázňou, akú nám zanechali v nás naši predkovia.

Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Prípravný výbor osláv