Dolnoždánske Novinky

Meduškine krídla 2017

Dňa 26.1.2017 sa v našej materskej škole uskutočnil 7. (s nultým ročníkom už 8.) ročník súťaže v prednese detskej poézie a prózy spisovateľky Eleny Čepčekovej pod názvom Meduškine krídla. Podujatia sa zúčastnilo 24 detí z 8 materských škôl, región Hliník nad Hronom 7 materských škôl, okres Žarnovica 1 materská škola (Horné Hámre) za doprovodu 2 […]