Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie pacientov vybavujeme výlučne telefonicky
telefón: 045/676 13 90 mobil: 0951 392 395
alebo e-mailom: ambulancia@haffnerova.sk
NECHOĎTE K LEKÁROVI
Pri úraze, kolapse, náhlej bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín, dusení, závrati alebo zvracaní
len vtedy volajte 112
Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19 !

MUDr. Dana Haffnerová