Prvá kniha o histórii obce

Dolnoždánske Novinky

Šetrite miesto v kontajneri … ušetríte aj v peňaženke.

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte. Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov. Skôr než ich […]